Til indhold

Din løn som regionalt ansat

Her finder du en oversigt over løn- og pensionsforhold for regionalt ansatte akademikere.

Løn i det offentlige består af en basisløn, der er aftalt centralt for alle. Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B, C eller D). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Trin 4 er toårigt.

Når man ansættes, indplaceres man på baggrund af ens anciennitet (år på arbejdsmarkedet, hvor man har arbejdet med sin uddannelse). Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,58 procent pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Basisløn og pension pr. 1. april 2022

  A B C D Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
18,58 %
Løn inkl.
pensionsbidrag  
Trin  Anc.   Anc.   Anc.  Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1      1. år    292.772,00 24.398 54.397,00 4.533 347.169 28.931
2     1. år    2. år   1. år  305.457,00 25.455 56.754,00 4.730 362.211 30.184
4  1. år    2. år    3. år   2. år  336.494,00 28.041 62.521,00 5.210 399.015 33.251
4  2. år    3. år    4. år   3. år  336.494,00 28.041 62.521,00 5.210 399.015 33.251
5  3. år    4. år    5. år   4. år  358.382,00 29.865 66.587,00 5.549 424.969 35.414
6  4. år    5. år    6. år   5. år  376.490,00 31.374 69.952,00 5.829 446.442 37.204
7        6. år  386.208,00 32.184 71.757,00 5.980 457.965 38.164
8  5. år    6. år       412.320,00 34.360 76.609,00 6.384 488.929 40.744

 

A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
B) Cand. phil., cand. interpret. 
C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-6.
D) Et-årige kandidater med udgangspunkt i en universitær bacheloruddannelse.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A , B, C eller D). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af erhvervet anciennitet i henhold til overenskomsens bestemmelser herom. Har man således 1½ års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter ½ år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en netto-løn (ovenfor anført som "udbetalt løn"). Dette betyder, at de 18,58 % pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Lønregulering

Ved de centrale overenskomstforhandlinger aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige – det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle lønstigninger til alle offentligt ansatte.

Læs mere