Til indhold

Din løn som regionalt ansat

Her finder du en oversigt over løn- og pensionsforhold for regionalt ansatte akademikere.

Løn i det offentlige består af en basisløn, der er aftalt centralt for alle. Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B, C eller D). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Trin 4 er toårigt.

Når man ansættes, indplaceres man på baggrund af ens anciennitet (år på arbejdsmarkedet, hvor man har arbejdet med sin uddannelse). Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,58 procent pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Basisløn og pension pr. 1. januar 2023

  En B C D Nettoløn Pension Total 
          Eksklusive pension Samlet bidrag 18,58%  
Trin Anc. Anc. Anc Anc. Årl. Mdl. Årl. Mdl. Årl. Mdl.
1     1. år   300.336,00 25.028,00 55.802,00 4.650,17 356.138 29.678,17
2   1. år  2. år 1. år 313.349,00 26.112,42 58.220,00 4.851,67 371.569 30.964,08
4 1. år 2. år  3. år 2. år 345.188,00 28.765,67 64.136,00 5.344,67 409.324 34.110,33
4 2. år 3. år  4. år 3. år 345.188,00 28.765,67 64.136,00 5.344,67 409.324 34.110,33
5 3. år 4. år  5. år 4. år 367.641,00 30.636,75 68.308,00 5.692,33 435.949 36.329,08
6 4. år 5. år  6. år 5. år 386.217,00 32.184,75 71.759,00 5.979,92 457.976 38.164,67
7       6. år 396.186,00 33.015,50 73.611,00 6.134,25 469.797 39.149,75
8 5. år 6. år      422.973,00 35.247,75 78.588,00 6.549,00 501.561 41.796,75
                     
Specialkonsulent         531.034,00 44.252,83 98.666,00 8.222,17 629.700 52.475,00
Chefkonsulent         570.758,00 47.563,17 106.047,00 8.837,25 676.805 56.400,42

 

A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. B) Cand.
Phil., cand. tyde.
C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-6.
D) Et-årige kandidater med udgangspunkt i en universitær bacheloruddannelse.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B, C eller D). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af erhvervet anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således 1/4 års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 5 med oprykning til trin <> efter <>/<> år.

 

Lønregulering

Ved de centrale overenskomstforhandlinger aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige – det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle lønstigninger til alle offentligt ansatte.

Læs mere