Til indhold

Din løn som regionalt ansat

Her finder du en oversigt over løn- og pensionsforhold for regionalt ansatte akademikere.

Løn i det offentlige består af en basisløn, der er aftalt centralt for alle. Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Trin 4 er toårigt.

Når man ansættes, indplaceres man på baggrund af ens anciennitet (år på arbejdsmarkedet, hvor man har arbejdet med sin uddannelse). Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,46 procent pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Basisløn og pension pr. 1. oktober 2021

  A B C Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
18,46 %
Løn inkl.
pensionsbidrag  
Trin  Anc.   Anc.   Anc  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1      1. år  292.772 24.397,67 54.046 4.503,83 346.818 28.901,50
2     1. år    2. år  305.457 25.454,75 56.387 4.698,92 361.844 30.153,67
4  1. år    2. år    3. år  336.494 28.041,17 62.117 5.176,42 398.611 33.217,58
4  2. år    3. år    4. år  336.494 28.041,17 62.117 5.176,42 398.611 33.217,58
5  3. år    4. år    5. år  358.382 29.865,17 66.157 5.513,08 424.539 35.378,25
6  4. år    5. år     376.490 31.374,17 69.500 5.791,67 445.990 37.165,83
7       385.241 32.103,42 71.115 5.926,25 456.356 38.029,67
8  5. år    6. år     411.290 34.274,17 75.924 6.327,00 487.214 40.601,17

 

A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
B) Cand. phil., cand. interpret. 
C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

Udover basislønnen kan der være tillæg, som hører til stillingen. En fuldmægtigstilling giver fx automatisk et rådighedstillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af personlige tillæg, som tager udgangspunkt i dine funktioner og kvalifikationer.

Lønnen i tabellen nedenfor er den løn, som magistre på de enkelte løntrin rent faktisk har forhandlet sig frem til.

Lønregulering

Ved de centrale overenskomstforhandlinger aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige – det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle lønstigninger til alle offentligt ansatte.

Læs mere