Til indhold

Din løn som statsansat

Her finder du en oversigt over løn- og pensionsforhold for administrativt ansatte akademikere i staten.

Løn i det offentlige består af en basisløn, der er aftalt centralt for alle. Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B, C eller D). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Trin 4 er to-årigt.

Når man ansættes, indplaceres man på baggrund af ens anciennitet (år på arbejdsmarkedet, hvor man har arbejdet med sin uddannelse). Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 17,1 procent pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Basisløn og pension pr. 1. april 2022

  A B C D Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag
Trin Anc. Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1      1. år    296.001,00 24.667 50.616,00 4.218 346.617,00 28.885
2    1. år   2. år   1. år  308.476,00 25.706 52.749,00 4.396 361.225,00 30.102
4  1. år   2. år   3. år   2. år  323.492,00 26.958 55.317,00 4.610 378.809,00 31.567
4  2. år   3. år   4. år   3. år  323.492,00 26.958 55.317,00 4.610 378.809,00 31.567
5  3. år   4. år   5. år   4. år  348.643,00 29.054 59.618,00 4.968 408.261,00 34.022
6  4. år   5. år   6. år   5. år  371.581,00 30.965 63.540,00 5.295 435.121,00 36.260
7    6. år     6. år  376.333,00 31.361 64.353,00 5.363 440.686,00 36.724
8  5. år   7. år      394.182,00 32.849 67.405,00 5.617 461.587,00 38.466

 

A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl.
B) Cand. phil., cand. interpret.
C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-6.
D) Et-årige kandidater med udgangspunkt i en universitær bacheloruddannelse.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A , B, C eller D). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af erhvervet anciennitet i henhold til overenskomsens bestemmelser herom. Har man således 1½ års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter ½ år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en netto-løn.  Dette betyder, at de 17,1 % pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.