Til indhold

Regionalt ansat leder

Her finder du lønoversigterne for ledere ansat i regionerne.

Leder i kommune og region

Som kommunalt eller regionalt ansat leder kan du være ansat på AC-overenskomsten eller på en chefaftale.

Læs mere

Løn i region - chefaftale

Løn i det offentlige består af en basisløn, der er aftalt centralt for alle. Denne basisløn er aftalt i den såkaldte chefaftale.
Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at den aftalte pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensions bidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen. Pensionsprocenten reguleres pr.1. april 2022 fra 21,11 % til 21,59 %.
For regionsdirektører forhøjes pensionsprocenten til 21,84 % pr 1. april 2022.

Basisløn pr. 1. oktober 2021

Lønramme Løntrin Løn pr. år
1. oktober 2021
35 49 513.996
36 50 549.877
37 51 607.379
38 52 691.123
39 53 758.826
40 54 849.086
41 55 957.580
42 55+ 1.079.238

 

Udover basislønnen er der mulighed for forhandling af personlige tillæg, som tager udgangspunkt i dine funktioner og kvalifikationer.

Lønnen i tabellen nedenfor er den løn, som chefer på de enkelte løntrin rent faktisk har forhandlet sig frem til.

Samlet løn uden pension pr. 1. februar 2021

Løntrin Samlet løn 5% fraktil 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 95% fraktil
49 62.865 53.637 58.547 61.115 64.522 77.602
51 68.052 58.189 62.897 67.806 72.873 80.344
52 92.589 69.459 81.170 92.873 100.836 119.821
53 119.245 97.152 109.488 118.820 132.607 141.645
Personlig ordning 120.105 58.020 94.660 133.037 149.502 164.368

 

Teamleder eller afdelingsleder

Stillingen som teamleder eller afdelingsleder er ofte aflønnet efter den akademiske overenskomst. Lønnen vil her være sammensat af grundløn og tillæg. Lønnen kan variere meget, og det er altid en konkret vurdering. DM anbefaler, at lønnen i disse stillinger tager udgangspunkt i chefkonsulent niveau.

Lønniveau for chefkonsulenter