Gå til sidens indhold

Bliv en del af DM’s ledernetværk

Giv dig selv mulighed for at udvikle din ledelsespraksis og samtidig udvikle samt pleje relationer i DM’s ledernetværk.

Netværket er dit åndehul og fortrolige rum, hvor du kan vende udfordringer og dilemmaer fra din egen ledelseshverdag. Med afsæt i forskellige temaer bliver du præsenteret for øvelser og redskaber, hvor du sammen med andre ledere sparrer og hører deres erfaringer med konkrete ledelsesudfordringer.

Netværket faciliteres, så du kan få glæde og værdi af det både som en indsigtsressource, løsningsressource og udviklingsressource.

Netværket forudsætter din aktive deltagelse, og dit udbytte vil være personlig ledelsesudvikling, videndeling og sparring på konkrete ledelsesudfordringer, som du på baggrund af nye indsigter kan tage med tilbage til din ledelseshverdag.

Netværket må også gerne være et indflydelsesværktøj, hvor du giver tilbagespil til DM’s ledersektor og deres arbejde med både aktuelle samfundsmæssige ledelsesdagsordener og konkrete medlemstilbud til ledere.  

Netværket optager løbende nye netværksdeltagere, hvilket kræver en særlig opmærksomhed omkring fortrolighed, som facilitatoren sikrer bliver imødekommet.

Ledernetværk Aarhus

4. september og 29. oktober 2019 kl. 8.30 - 12.30

Ledernetværk København

11. september og 30. oktober 2019 kl. 8.30 - 12.30

Netværkene har alle en LinkedIn gruppe til løbende sparring og videndeling.

Til netværksmøderne er der kaffe/te og en croissant fra kl. 8.30, og der afsluttes kl. 12 med netværkssnak over en sandwich.

Hvis du er interesseret og ønsker at tilmelde dig:
send en mail til netværkssekretær Bente Boier Olsson 

Desuden ønsker DM også at støtte selvorganiserende ledernetværk, som vedligeholdes og styrkes gennem deltagernes aktive deltagen med at drive processerne i netværket, hvor flere har en forankringsopgave, så det bliver kollektivt forpligtende at arbejde i og med netværket.

Er du interesseret i selv at starte et ledernetværk:
send en mail til netværkssekretær Bente Boier Olsson