JA og DSL er fusioneret med DM

Fusionen er trådt i kraft 1. januar 2023. Læs mere

Til indhold

Familie- og arbejdslivsspolitik

Bliv klædt på til at formulere en familie- og arbejdslivspolitik på din arbejdsplads. Få overblik over, hvad der skal med og læs gode eksempler.

Både lovgivningen og overenskomsterne i Danmark understøtter generelt en familie- og arbejdsmarkedsstruktur, hvor begge forældre kan gå på arbejde. Det sker fx gennem aftaler om fuld løn under en del af fædre-, barsels- og forældreorloven, ret til omsorgsdage, frihed med løn på barnets første og anden sygedag.

Alligevel er det ikke problemfrit at have ansvar for en familie og samtidig være aktiv og gøre karriere på arbejdsmarkedet. Heller ikke i akademikerfamilier, hvor småbørnsmødre og – fædre arbejder mere end i andre småbørnsfamilier.

De sidste års udvikling på arbejdsmarkedet med krav om højere effektivitet og produktivitet, nye organisations- og arbejdsformer i form af selvledelse og flydende grænser mellem arbejde og privatliv har igen sat fokus på sammenhængen mellem arbejdsliv og familieliv.

Når I formulerer en familie- og arbejdslivspolitik på jeres arbejdsplads, er hovedformålet for dig som tillidsvalgt, at politikken i praksis kan være med til at tage noget af presset fra familiernes hverdag i krydsfeltet mellem hensynet til arbejde og familie.

 • Inspiration til jeres familie- og arbejdslivspolitik

  Det er væsentligt for en balance mellem arbejdsliv og familieliv, at arbejdspladsen og kollegerne i udgangspunktet anerkender, at medarbejderne har et liv uden for arbejdspladsen, med familie, fritidsinteresser og måske børn og fritidsinteresser, og at arbejdspladsen også giver rum til at prioritere livet uden for arbejdspladsen.

  Det er selve grundlaget for at formulere en troværdig familie- og arbejdsmarkedspolitik.

  Herudover er det vigtigt, at personalepolitikken indeholder konkrete familievenlige elementer, som har bred accept i medarbejdergruppen. Det kan fx være:

  • Hensyntagen til medarbejdernes familieforhold ved organiseringen og tilrettelæggelsen af arbejdet, fx ved mødetid og gåtid, planlægning af interne møder, ferieplanlægning. 
  • Hensyntagen til medarbejdernes familieforhold ved sammensætningen af de enkelte job, aften- og weekend-arbejde, deadlines, spidsbelastningsperioder.
  • Flekstid – mulighed for familievenlige arbejdstider.
  • Omsorgsdage.
  • Ret til frihed i forbindelse med børns sygdom.
  • Mulighed for at arbejde hjemme.
  • Ret til opsparing af merarbejde til omsorgsdage.
  • Ret til orlov af familiemæssige årsager.
  • Ret til at gå på deltid.
  • Mulighed for at tage børn med på arbejde.
  • Sociale arrangementer for medarbejderne og deres familier.
 • Hvad arbejder DM for?

  DM har gennem mange år arbejdet på at forbedre balancen mellem familieliv og arbejdsliv og har også fokus på de ligestillingsmæssige aspekter af området.

  Det betyder, at foreningen ved overenskomstforhandlinger stiller krav, der har været med til at give en bedre sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv: Barselsorlov og forældreorlov, orlov med løn til fædre og orlov forbeholdt fædre, frihed på børns 1. og 2 sygedag og omsorgsdage foruden krav vedrørende arbejdstid, merarbejde og arbejdstilrettelæggelse.

 • Sådan gør de andre

  To organisationer, som har en familie- og arbejdslivspolitik, man kan hente inspiration i, er:

  Region Hovedstaden (pdf)

  Aalborg Universitets inspirationskatalog – Work Life 

  Assens Kommune - Delpolitik om Rummelighed