Samarbejdsudvalg i DR

Del artikel:

Her kan du læse om samarbejdsudvalgene i DR samt finde 'DR's Samarbejdsaftale' og 'Aftale om Samarbejdsudvalg'.

Samarbejdsudvalgene giver DR-medarbejderne mulighed for at få indflydelse på deres arbejdssituation og de beslutninger der træffes om mange vigtige emner, bl.a. budgetter, mål og strategier, medarbejderudvikling og psykisk arbejdsmiljø.

Samarbejdet er i høj grad afhængigt af chefens holdning. Der er ikke demokrati i DR, det vil sige at chefen kan beslutte hvad han eller hun vil. Men chefen er forpligtet til at forelægge de vigtige sager i Samarbejdsudvalget, og det er DR's erklærede mål, at medarbejderne skal inddrages i beslutningsprocessen og strategiarbejdet.

Samarbejdsudvalget kan ikke drøfte den enkelte medarbejders personlige eller arbejdsmæssige forhold.

Din afdeling eller enhed skal have et Lokalsamarbejdsudvalg (LSU), som består af repræsentanter for ledelsen og områdets valgte tillidsrepræsentanter, plus repræsenter for medarbejdergrupper der ikke har en tillidsrepræsentant i enheden.

Medarbejderrepræsentanterne i LSU har ret stor mulighed for at påvirke rammerne for samarbejdet i afdelingerne - og dermed arbejdsklimaet.

Der er også samarbejdsudvalg på Direktørniveau (MSU) og Virksomhedsniveau (HSU).

Læs DRs samarbejdsaftale (pdf)
Læs Aftale om samarbejdsudvalg 2002 (pdf)

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje