DR-Videreudnyttelsespulje

Del artikel:

Ansøgning om midler fra videreudnyttelsespuljen for ansatte akademikere i DR.

Personidentificerbare midler afregnes i forhold til den afregning, DR har foretaget.

Engangsbeløbet/legatet (ikke identificerbare midler) er for tiden på 18.000 kroner hvert sjette år. Beløbet udbetales som B-indkomst.

Ansøgning skal indsendes senest den 10. i en måned for at blive udbetalt den 20. i samme måned. Indsendelse efter den 10. medfører udbetaling den 20. i den efterfølgende måned.

Personlige oplysninger

Oplys dato


Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje