Ansøgning om midlertidigt rejselegat for ansatte akademikere i DR, som udfører programarbejde

Del artikel:

Her finder du information om rejselegatet, og hvordan du bliver taget i betragtning til det.

Magistergruppen i DR har, sammen med DM og DJØF, besluttet midlertidigt at åbne for ansøgninger til et rejselegat med mediefagligt indhold. Midlerne hidrører fra den såkaldte Videreudnyttelsespulje for ansatte akademikere i DR (’Sabbatpuljen’).

For at komme i betragtning skal man derfor udføre programarbejde og være ansat på AC-Programoverenskomsten. Ansatte på AC-Tek.-adm.-overenskomsten kan dog også komme i betragtning, hvis de i en periode på tre måneder har udført programarbejde, fx som researcher.

Legatet er for tiden på 15.000 kroner for rejser uden for Europa og Grønland og 10.000 kroner til ophold i Danmark og Europa.

Der kan søges ekstra tilskud til deltagergebyr til konferencer og lignende på op til 5.000 kroner.

Beløbet udbetales som B-indkomst.

Bemærk, at der er lukket for ansøgninger pr. 30. maj 2023 og at rejselegatet ikke udbydes for tiden.

Yderligere oplysninger om legatet kan fås ved at sende mail til:


Næstformand og TR: Katja Sønder Tuxen , TR Else Bro Thuestad eller
TR: Carsten Ortmann.

Personlige oplysninger
Ansættelse
Oplys dato for ansættelsen


Hvis du har svaret ja til, at du er ansat på AC tek/adm. overenskomsten, bedes du oplyse følgende:
Ansøgning


Hvad er målet for din rejse?


Hvis ja, hvor meget (maks. 5.000 DKK)
Udbetaling

Oplys hvilken bankkonto beløbet ønskes overført til

Administrationsgebyr

Akademikere, der er berettiget til midler fra videreudnyttelsesaftalen, men som ikke er medlem af en af de organisationer, der er part i akademikeroverenskomsten (DM, DJØF, BF, AAR, IDA, K+S), vil få fratrukket et administrationsgebyr på 2.000 kroner.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje