Del artikel:

Du kan her få et overblik over barselsreglerne og hvilke særlige regler, der gælder for ansatte i DR.

Fraværsret

I følge lovgivningen har forældrene tilsammen ret til 52 ugers fravær med dagpenge.

Fraværet er delt op således, at:

  • moren har 4 ugers graviditetsorlov og 14 ugers barselsorlov
  • faren har 2 ugers fædreorlov,
  • tilsammen har forældrene efter den 14. uge 32 ugers forældreorlov. Det er muligt for faren at holde forældreorlov samtidig med morens barselsorlov.

De 32 ugers forældreorlov kan

  • frit deles mellem forældrene,
  • forlænges med 8 eller 14 uger
  • udskydes til afholdelse inden barnet fylder 9 år.

Desuden er der mulighed for delvist at genoptage arbejdet og samtidig forlænge dagpengeperioden.

Forlængelse

Forældrene har ret til at forlænge barselsorloven med 8 eller 14 uger, så de i stedet får 40/46 ugers fravær fra barnet er 14 uger gammelt. Retten til dagpenge er dog fortsat 32 uger. Det betyder, at forældrene i de 40/46 uger får udbe-talt et beløb, der svarer til 32 uger med dag-penge.

Udskydelse

Den ene af forældrene har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven. De udskudte uger af orloven skal holdes i én sammenhængende periode, og holdes inden barnet fylder 9 år. Hvis der skiftes job, beholder forældrene denne ret over for den nye arbejdsgiver.

Forældre kan også aftale med deres arbejdsgiver, at de udskyder op til 32 uger af barselsorloven. De udskudte uger kan holdes drypvis, indtil barnet fylder ni år. Hvis der skiftes job, skal der indgås en ny aftale med den nye arbejdsgiver.

I øvrigt har hver forældre ret til fravær i 32 uger efter den 14. uge, men som det fremgår ovenfor er der alene knyttet dagpenge til samlet 32 ugers forældreorlov.

Genoptagelse af arbejdet delvist og forlængelse af dagpengeperioden

Forældre kan efter aftale med arbejdsgiveren vælge at genoptage arbejdet delvist op til 29,5 timer pr. uge og samtidig forlænge orloven svarende til den tid, man genoptager arbejdet i. Det betyder for eksempel, at man de sidste 5 uger af orloven kan genoptage arbejdet på halv tid og dermed forlænge orloven til 10 uger (på halv tid).

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje