Til indhold

Indefrosne feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler beregner dine indefrosne feriepenge på baggrund af den løn, som du har optjent mellem 1. september 2019 til 31. marts 2020, hvilket svarer til 3 ugers ferie. Ferien beregnes som 12,5 procent af dine samlede indtægter i perioden.

Hvis du mener, at beløbet er forkert, når du logger ind på Lønmodtagernes Feriemidler, skal du kontakte dem for at få udbetalt de indefrosne feriepenge. Du kan enten kontakte dem på telefon 70 12 80 85 eller sende Digital Post igennem e-Boks. 

Læs mere her

Hvis du sender digital post, er det vores anbefaling, at du angiver:

  1. Hvorfor beløbet er forkert – fx fordi de kun har beregnet feriepenge for 3 måneder af perioden, eller fordi der ikke fremgår nogle feriepenge.
  2. Hvilke arbejdsgivere, du mangler indefrosne feriepenge fra.

Du skal huske at bestille feriemidlerne senest 1. december 2020.

Du får i starten af 2021 en opgørelse over din opsparing. Hvis du ender med at få udbetalt mere, end du i alt har opsparet, vil du blive kontaktet af Lønmodtagernes Feriemidler om tilbagebetaling af det beløb, du eventuelt har fået for meget.

Din arbejdsgiver har først frist for indberetning af de indefrosne feriepenge 31. december 2021. Du vil som lønmodtager få en besked fra Lønmodtagernes Feriemidler i primo 2021, hvoraf det fremgår, hvilket beløb, din arbejdsgiver har indberettet.

Hvis du har været på barsel mellem 1. september 2019 og 31. august 2020, og hvis du har fået løn og pensionsindbetalinger, mens du har været på barselsorlov, så vil du have optjent feriepenge på baggrund af den løn, du fik under barselsorloven og ikke kun af pensionsindbetalingen.

Hvis du mener, at de tre ugers indefrosne feriepenge ikke er beregnet korrekt, skal du senest 15. januar 2021, anmode fonden om genbehandling af din sag. Du skal sende din dokumentation i form af lønsedler til fonden.

Kontakt DM

Hvis du mener, at der er fejl i indberetningen, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Kontakt DM
Illustration DM