Til indhold

Barselsberegner

DM’s barselsberegner hjælper dig med at skabe et overblik over din barsel, og hvilken indkomst du har under din barsel.

Denne version af barselsberegneren gælder kun, hvis barnet er født før 2. august 2022. Hvis fødsels/terminsdatoen er mellem 2. august 2022 og 31. december 2023, kan du bruge en anden version af DM's barselsberegner. Er terminsdatoen 1. januar 2024 eller senere, kan du bruge DM's nye barselsberegner.

Som udgangspunkt skal du være tilknyttet arbejdsmarkedet for at få ret til fravær og dagpenge. Læs mere om betingelserne for at opnå dagpengeret.

Barselsberegneren tager udgangspunkt i din konkrete ansættelsessituation. Hovedprincippet i reglerne om barsel er, at forældrene tilsammen har ret til orlov og dagpenge i 52 uger. De 52 uger gælder både til orlov før og efter fødsel.

Barselsberegneren tager ikke hensyn til udskydelse af barselsorlov eller indlæggelse af ferie.

Løn under barsel

Din ret til løn under barsel afhænger af hvilken overenskomst, aftale eller lov, du er omfattet af som lønmodtager.

Læs mere

Hvor meget fravær har du ret til?

Reglerne for fravær og reglerne for barselsdagpenge er ikke fuldstændig parallelle, da retten til fravær fra arbejdet strækker sig længere end retten til dagpenge.

Læs mere

Hvad er en barselsfond?

Ordningen betyder, at din arbejdsgiver modtager refusion, når de udbetaler hel eller delvis løn under barsel til en medarbejder, som er berettiget til barselsdagpenge.

Læs mere

  

; ;