Gå til sidens indhold

Løn statsansat

Her kan du se løn for administrativt ansatte.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

 • Basisløn og pension pr. 1. oktober 2018
    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1*     1. år 280.568 23.380,67 47.977 3.998,08 328.545 27.378,75
  2*   1. år 2. år 292.392 24.366,00 49.999 4.166,58 342.391 28.532,58
  4 1. år 2. år 3. år 306.625 25.552,08 52.433 4.369,42 359.058 29.921,50
  4 2. år 3. år 4. år 306.625 25.552,08 52.433 4.369,42 359.058 29.921,50
  5 3. år 4. år 5. år 330.465 27.538,75 56.510 4.709,17 386.975 32.247,92
  6 4. år 5. år   352.207 29.350,58 60.227 5.018,92 412.434 34.369,50
  7   6. år   356.711 29.725,92 60.998 5.083,17 417.709 34.809,08
  8 5. år 7. år   373.629 31.135,75 63.891 5.324,25 437.520 36.460,00

  * Denne løn udmøntes, når ministeriet har udsendt cirkulære om OK18-resultatet til de statslige arbejdsgivere. Den manglende udbetaling af løn vil ske tilbage fra ikrafttrædelsesdatoen, 1. oktober 2018.

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl.
  B) Cand. phil., cand. interpret.
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 17,1 procent pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

 • Rådighedstillæg
    Grundbeløb
  31. marts 2012
  Tillæg Tillæg inkl.
  pensionsbidrag
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1.-3. år 36.700 39.451 3.287,62 43.002 3.583,51
  4.-6. år 41.900 45.041 3.753,44 49.095 4.091,25
  7.-8. år 48.500 52.136 4.344,68 56.828 4.735,70
  9. år og flg. 57.000 61.273 5.106,12 66.788 5.565,67

  Pensionsbidraget er 9 procent.

 • Specialkonsulent og chefkonsulent

  Lønnen består af henholdsvis en basisløn og tillæg. Som udgangspunkt forhandler du selv lønnen, men du kan også vælge at lade dig repræsentere eller bistå af din faglige organisation. 

  Resultatet af forhandlingen skal – uanset hvem der forhandler – sendes til organisationen, som kan kræve forhandling med ledelsen inden syv dage efter at have modtaget resultatet. 

  Basislønnen aftales inden for (nedenstående) intervaller:

  Specialkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  484.715 40.392,92 82.886 6.907,17 567.601 47.300,08
   Mest  507.850 42.320,83 86.842 7.236,83 594.692 49.557,67

   

  Chefkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  521.732 43.477,67 89.216 7.434,67 610.948 50.912,33
   Mest  549.497 45.791,42 93.964 7.830,33 643.461 53.621,75

   

   

  Chefkonsulent med personaleansvar *
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
    553.611 46.134,25 94.667 7.888,92 648.278 54.023,17

  * Denne løngruppe er en del af OK18-resultatet. Ministeriet har endnu ikke udsendt cirkulære herom til de statslige arbejdsgivere, hvorfor lønnen først udmøntes, når dette sker. Den manglende udbetaling af løn vil ske tilbage fra ikrafttrædelsesdatoen, 1. oktober 2018, medmindre andet aftales lokalt.

  Konsulenter er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg efter overenskomsten og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Tillæg kan ydes både som varige og midlertidige tillæg, som kvalifikations- og funktionstillæg og som engangsvederlag. 

  DM anbefaler i denne sammenhæng, at lønniveau og tillæg begrundes. 

  Tillidsrepræsentanter skal især være opmærksomme på lønrelationen til AC-fuldmægtige på sluttrin.

Lønregulering

Ved de centrale overenskomstforhandlinger aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige – det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle lønstigninger til alle offentligt ansatte.

Læs mere