Til indhold

Tidligere løn og tillæg

Her finder du oversigter over tidligere løn og tillæg for regionalt ansatte. Du kan læse mere ved at klikke på de enkelte datoer.

 • Løn og tillæg pr. 1. april 2021

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. april 2021

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag  
  Trin  Anc.   Anc.   Anc  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1      1. år  291.850 24.320,83 53.876 4.489,67 345.726 28.810,50
  2     1. år    2. år  304.496 25.374,67 56.210 4.684,17 360.706 30.058,83
  4  1. år    2. år    3. år  335.435 27.952,92 61.921 5.160,08 397.356 33.113,00
  4  2. år    3. år    4. år  335.435 27.952,92 61.921 5.160,08 397.356 33.113,00
  5  3. år    4. år    5. år  357.254 29.771,17 65.949 5.495,75 423.203 35.266,92
  6  4. år    5. år     375.304 31.275,33 69.281 5.773,42 444.585 37.048,75
  7       384.028 32.002,33 70.892 5.907,67 454.920 37.910,00
  8  5. år    6. år     409.996 34.166,33 75.685 6.307,08 485.681 40.473,42

   

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-6.

  Udover basislønnen kan der være tillæg, som hører til stillingen. En fuldmægtigstilling giver fx automatisk et rådighedstillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af personlige tillæg, som tager udgangspunkt i dine funktioner og kvalifikationer.

  Lønnen i tabellen nedenfor er den løn, som magistre på de enkelte løntrin rent faktisk har forhandlet sig frem til.

  Rådighedstillæg pr. 1. april 2021

    Grundbeløb
  31.03.2018
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 35.350 37.510,66 3.125,89 44.435,12 3.702,93
  2 .- 3. år 40.592 43.073,07 3.589,42 51.024,36 4.252,03
  4 .- 5. år 46.506 49.348,62 4.112,38 58.458,37 4.871,53
  6 .- 7. år 53.092 56.337,30 4.694,78 66.737,17 5.561,43
  8. år og flg.  66.533 70.599,91 5.883,33 83.632,65 6.969,39

  Special- og chefkonsulent

  Som konsulent i en region er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2021
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  514.737 42.894,75 95.020 7.918,33 609.757 50.813,08

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2021
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  553.246 46.103,83 102.129 8.510,75 655.375 54.614,58
 • Løn og tillæg pr. 1. oktober 2020

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. oktober 2020

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag  
  Trin  Anc.   Anc.   Anc  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1      1. år  289.678 24.139,83 53.475 4.456,25 343.153 28.596,08
  2     1. år    2. år  302.229 25.185,75 55.791 4.649,25 358.020 29.835,00
  4  1. år    2. år    3. år  332.938 27.744,83 61.460 5.121,67 394.398 32.866,50
  4  2. år    3. år    4. år  332.938 27.744,83 61.460 5.121,67 394.398 32.866,50
  5  3. år    4. år    5. år  354.594 29.549,50 65.458 5.454,83 420.052 35.004,33
  6  4. år    5. år     372.511 31.042,58 68.766 5.730,50 441.277 36.773,08
  7       381.169 31.764,08 70.364 5.863,67 451.533 37.627,75
  8  5. år    6. år     406.944 33.912,00 75.122 6.260,17 482.066 40.172,17

   

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Udover basislønnen kan der være tillæg, som hører til stillingen. En fuldmægtigstilling giver fx automatisk et rådighedstillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af personlige tillæg, som tager udgangspunkt i dine funktioner og kvalifikationer.

  Lønnen i tabellen nedenfor er den løn, som magistre på de enkelte løntrin rent faktisk har forhandlet sig frem til.

  Rådighedstillæg pr. 1. oktober 2020

    Grundbeløb
  31.03.2018
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 35.350 37.231,43 3.102,62 44.104,35 3.675,36
  2 .- 3. år 40.592 42.752,44 3.562,70 50.644,54 4.220,38
  4 .- 5. år 46.506 48.981,27 4.081,77 58.023,21 4.835,27
  6 .- 7. år 53.092 55.917,93 4.659,83 66.240,38 5.520,03
  8. år og flg.  66.533 70.074,36 5.839,53 83.010,09 6.917,51

  Som konsulent i en region er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2020
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  510.905 42.575,42 94.313 7.859,42 605.218 50.434,83

   

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2020
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  549.128 45.760,67 101.369 8.447,42 650.497 54.208,08
 • Løn og tillæg pr. 1. april 2020

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. april 2020

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag  
  Trin  Anc.   Anc.   Anc  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1      1. år  288.537 24.044,75 53.264 4.438,67 341.801 28.483,42
  2     1. år    2. år  301.038 25.086,50 55.572 4.631,00 356.610 29.717,50
  4  1. år    2. år    3. år  331.626 27.635,50 61.218 5.101,50 392.844 32.737,00
  4  2. år    3. år    4. år  331.626 27.635,50 61.218 5.101,50 392.844 32.737,00
  5  3. år    4. år    5. år  353.197 29.433,08 65.200 5.433,33 418.397 34.866,42
  6  4. år    5. år     371.043 30.920,25 68.495 5.707,92 439.538 36.628,17
  7       379.668 31.639,00 70.087 5.840,58 449.755 37.479,58
  8  5. år    6. år     405.341 33.778,42 74.826 6.235,50 480.167 40.013,92

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,46 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg pr. 1. april 2020

  Samlet pensionsbidrag er 18,46 procent

    Grundbeløb
  31.03.2018
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 35.350 37.084,76 3.090,40 43.930,61 3.660,88
  2 .- 3. år 40.592 42.584,02 3.548,67 50.445,03 4.203,75
  4 .- 5. år 46.506 48.788,31 4.065,69 57.794,64 4.816,22
  6 .- 7. år 53.092 55.697,65 4.641,47 65.979,43 5.498,29
  8. år og flg.  66.533 69.798,32 5.816,53 82.683,09 6.890,26

  Specialkonsulent og chefkonsulent 

  Som konsulent i en region er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2020
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  508.893 42.407,75 93.942 7.828,50 602.835 50.236,25

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2020
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  546.965 45.580,42 100.970 8.414,17 647.935 53.994,58
 • Løn og tillæg pr. 1. januar 2020

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. januar 2020

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag  
  Trin  Anc.   Anc.   Anc  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1      1. år  287.436 23.953,00 53.061 4.421,75 340.497 28.374,75
  2     1. år    2. år  299.891 24.990,92 55.360 4.613,33 355.251 29.604,25
  4  1. år    2. år    3. år  330.362 27.530,17 60.985 5.082,08 391.347 32.612,25
  4  2. år    3. år    4. år  330.362 27.530,17 60.985 5.082,08 391.347 32.612,25
  5  3. år    4. år    5. år  351.851 29.320,92 64.952 5.412,67 416.803 34.733,58
  6  4. år    5. år     369.628 30.802,33 68.233 5.686,08 437.861 36.488,42
  7       378.220 31.518,33 69.819 5.818,25 448.039 37.336,58
  8  5. år    6. år     403.795 33.649,58 74.541 6.211,75 478.336 39.861,33

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,46 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

  Samlet pensionsbidrag er 18,46 procent

    Grundbeløb
  31.03.2018
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 35.350 36.943,36 3.078,61 43.763,10 3.646,93
  2 .- 3. år 40.592 42.421,65 3.535,14 50.252,69 4.187,72
  4 .- 5. år 46.506 48.602,29 4.050,19 57.574,27 4.797,86
  6 .- 7. år 53.092 55.485,28 4.623,77 65.727,86 5.477,32
  8. år og flg.  66.533 69.532,18 5.794,35 82.367,83 6.863,99

  Som konsulent i en region er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. januar 2020
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  506.952 42.246,00 93.583 7.798,58 600.535 50.044,58

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. januar 2020
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  544.879 45.406,58 100.585 8.382,08 645.464 53.788,67
 • Løn og tillæg pr. 1. oktober 2019

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. oktober 2019

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag  
  Trin  Anc.   Anc.   Anc  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1      1. år  282.761 23.563,42 52.198 4.349,83 334.959 27.913,25
  2     1. år    2. år  295.012 24.584,33 54.459 4.538,25 349.471 29.122,58
  4  1. år    2. år    3. år  324.988 27.082,33 59.993 4.999,42 384.981 32.081,75
  4  2. år    3. år    4. år  324.988 27.082,33 59.993 4.999,42 384.981 32.081,75
  5  3. år    4. år    5. år  346.127 28.843,92 63.895 5.324,58 410.022 34.168,50
  6  4. år    5. år     363.616 30.301,33 67.124 5.593,67 430.740 35.895,00
  7       372.068 31.005,67 68.684 5.723,67 440.752 36.729,33
  8  5. år    6. år     397.227 33.102,25 73.328 6.110,67 470.555 39.212,92

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,46 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg pr. 1. oktober 2019

  Samlet pensionsbidrag er 18,46 procent

    Grundbeløb
  31.03.2018
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 35.350 36.065,37 3.005,45 42.723,04 3.560,25
  2 .- 3. år 40.592 41.413,47 3.451,12 49.058,40 4.088,20
  4 .- 5. år 46.506 47.447,22 3.953,93 56.205,98 4.683,83
  6 .- 7. år 53.092 54.166,63 4.513,89 64.165,79 5.347,15
  8. år og flg.  66.533 67.879,70 5.656,64 80.410,29 6.700,86

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en region er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2019
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  498.706 41.558,83 92.061 7.671,75 590.767 49.230,58

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2019
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  536.016 44.668,00 98.949 8.245,75 634.965 52.913,75
 • Løn og tillæg pr. 1. april 2019

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. april 2019

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag  
  Trin  Anc.   Anc.   Anc  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1      1. år  280.605 23.383,75 51.800 4.316,67 332.405 27.700,42
  2     1. år    2. år  292.763 24.396,92 54.044 4.503,67 346.807 28.900,58
  4  1. år    2. år    3. år  322.510 26.875,83 59.535 4.961,25 382.045 31.837,08
  4  2. år    3. år    4. år  322.510 26.875,83 59.535 4.961,25 382.045 31.837,08
  5  3. år    4. år    5. år  343.489 28.624,08 63.408 5.284,00 406.897 33.908,08
  6  4. år    5. år     360.844 30.070,33 66.612 5.551,00 427.456 35.621,33
  7       369.231 30.769,25 68.160 5.680,00 437.391 36.449,25
  8  5. år    6. år     394.199 32.849,92 72.769 6.064,08 466.968 38.914,00

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,46 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

  Rådighedstillæg pr. 1. april 2019. Samlet pensionsbidrag er 18,46 procent.

    Grundbeløb
  31.03.2018
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 35.350 36.065,37 3.005,45 42.723,04 3.560,25
  2 .- 3. år 40.592 41.413,47 3.451,12 49.058,40 4.088,20
  4 .- 5. år 46.506 47.447,22 3.953,93 56.205,98 4.683,83
  6 .- 7. år 53.092 54.166,63 4.513,89 64.165,79 5.347,15
  8. år og flg.  66.533 67.879,70 5.656,64 80.410,29 6.700,86

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en region er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2019
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  494.904 41.242,00 91.359 7.613,25 586.263 48.855,25

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2019
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  531.930 44.327,50 98.194 8.182,83 630.124 52.510,33
 • Løn og tillæg pr. 1. oktober 2018

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. oktober 2018

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 274.572 22.881,00 50.686 4.223,83 325.258 27.104,83
  2   1. år 2. år 280.969 23.414,08 51.867 4.322,25 332.836 27.736,33
  4 1. år 2. år 3. år 322.510 26.875,83 59.535 4.961,25 382.045 31.837,08
  4 2. år 3. år 4. år 322.510 26.875,83 59.535 4.961,25 382.045 31.837,08
  5 3. år 4. år 5. år 343.489 28.624,08 63.408 5.284,00 406.897 33.908,08
  6 4. år 5. år   360.844 30.070,33 66.612 5.551,00 427.456 35.621,33
  7       369.231 30.769,25 68.160 5.680,00 437.391 36.449,25
  8 5. år 6. år   394.199 32.849,92 72.769 6.064,08 466.968 38.914,00

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl.
  B) Cand. phil., cand. interpret.
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,46 procent pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

  Rådighedstillæg pr. 1. oktober 2018. Samlet pensionsbidrag er 18,46 procent.

    Grundbeløb
  31.03.2018
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 35.350 36.065,37 3.005,45 42.723,04 3.560,25
  2 .- 3. år 40.592 41.413,47 3.451,12 49.058,40 4.088,20
  4 .- 5. år 46.506 47.447,22 3.953,93 56.205,98 4.683,83
  6 .- 7. år 53.092 54.166,63 4.513,89 64.165,79 5.347,15
  8. år og flg. 66.533 67.879,70 5.656,64 80.410,29 6.700,86

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en region er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2018
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  494.904 41.242,00 91.359 7.613,25 586.263 48.855,25

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2018
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  531.930 44.327,50 98.194 8.182,83 630.124 52.510,33
 • Løn og tillæg pr. 1. april 2018

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. april 2018

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag  
  Trin  Anc.   Anc.   Anc  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1      1. år  272.085 22.674 50.227 4.186 322.312 26.859
  2     1. år    2. år  278.426 23.202 51.397 4.283 329.823 27.485
  4  1. år    2. år    3. år  319.591 26.633 58.996 4.916 378.587 31.549
  4  2. år    3. år    4. år  319.591 26.633 58.996 4.916 378.587 31.549
  5  3. år    4. år    5. år  340.379 28.365 62.834 5.236 403.213 33.601
  6  4. år    5. år     357.577 29.798 66.009 5.501 423.586 35.299
  7       365.888 30.491 67.543 5.629 433.431 36.119
  8  5. år    6. år     390.629 32.552 72.110 6.009 462.739 38.562

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,46 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

  Rådighedstillæg pr. 1. april 2018. Samlet pensionsbidrag er 18,46 procent.

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 26.300 35.738,81 2.978,23 42.336,19 3.528,02
  2 .- 3. år 30.200 41.038,48 3.419,87 48.614,18 4.051,18
  4 .- 5. år 34.600 47.017,59 3.918,13 55.697,04 4.641,42
  6 .- 7. år 39.500 53.676,16 4.473,01 63.584,77 5.298,73
  8. år og flg.  49.500 67.265,06 5.605,42 79.682,18 6.640,18

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en region er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2018
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  490.423 40.868,58 90.532 7.544,33 580.955 48.412,92

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2018
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  527.113 43.926,08 97.305 8.108,75 624.418 52.034,83
 • Løn og tillæg pr . 1. oktober 2017

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. oktober 2017

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag  
  Trin  Anc.   Anc.   Anc  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1      1. år  269.125 22.427,08 49.680 4.140,00 318.805 26.567,08
  2     1. år    2. år  275.396 22.949,67 50.838 4.236,50 326.234 27.186,17
  4  1. år    2. år    3. år  316.113 26.342,75 58.354 4.862,83 374.467 31.205,58
  4  2. år    3. år    4. år  316.113 26.342,75 58.354 4.862,83 374.467 31.205,58
  5  3. år    4. år    5. år  336.675 28.056,25 62.150 5.179,17 398.825 33.235,42
  6  4. år    5. år     353.686 29.473,83 65.290 5.440,83 418.976 34.914,67
  7       361.907 30.158,92 66.808 5.567,33 428.715 35.726,25
  8  5. år    6. år     386.379 32.198,25 71.326 5.943,83 457.705 38.142,08

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,46 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

  Rådighedstillæg pr. 1. oktober 2017. Samlet pensionsbidrag er 18,46 procent.

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 26.300 35.349,96 2.945,83 41.875,56 3.489,63
  2 .- 3. år 30.200 40.591,97 3.382,66 48.085,25 4.007,10
  4 .- 5. år 34.600 46.506,03 3.875,50 55.091,05 4.590,92
  6 .- 7. år 39.500 53.092,15 4.424,35 62.892,96 5.241,08
  8. år og flg.  49.500 66.533,20 5.544,43 78.815,23 6.567,94

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en region er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC’ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2017
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  485.087 40.423,92 89.547 7.462,25 574.6342 47.886,17

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2017
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  521.378 43.448,17 96.246 8.020,50 617.624 51.468,67
 • Løn og tillæg pr. 1. januar 2017

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. januar 2017

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag  
  Trin  Anc.   Anc.   Anc  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1      1. år  268.351 22.362,58 49.538 4.128,17 317.889 26.490,75
  2     1. år    2. år  274.604 22.883,67 50.692 4.224,33 325.296 27.108,00
  4  1. år    2. år    3. år  315.204 26.267,00 58.187 4.848,92 373.391 31.115,92
  4  2. år    3. år    4. år  315.204 26.267,00 58.187 4.848,92 373.391 31.115,92
  5  3. år    4. år    5. år  335.707 27.975,58 61.972 5.164,33 397.679 33.139,92
  6  4. år    5. år     352.669 29.389,08 65.103 5.425,25 417.772 34.814,33
  7       360.866 30.072,17 66.616 5.551,33 427.482 35.623,50
  8  5. år    6. år     385.268 32.105,67 71.120 5.926,67 456.388 38.032,33

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,46 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

  Rådighedstillæg pr. 1. januar 2017. Samlet pensionsbidrag er 18,46 procent.

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 26.300 35.248,29 2.937,36 41.755,12 3.479,59
  2 .- 3. år 30.200 40.475,22 3.372,93 47.946,94 3.995,58
  4 .- 5. år 34.600 46.372,27 3.864,36 54.932,59 4.577,72
  6 .- 7. år 39.500 52.939,44 4.411,62 62.712,06 5.226,01
  8. år og flg.  49.500 66.341,83 5.528,49 78.588,53 6.549,04

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en region er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC’ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. januar 2017
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  483.692 40.307,67 89.290 7.440,83 572.982 47.748,50

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. januar 2017
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  519.879 43.323,25 95.970 7.997,50 615.849 51.320,75
 • Løn og tillæg pr. 1. oktober 2016

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. oktober 2016

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 265.242 22.103,50 48.964 4.080,33 314.206 26.183,83
  2   1. år 2. år 271.424 22.618,67 50.105 4.175,42 321.529 26.794,08
  4 1. år 2. år 3. år 311.553 25.962,75 57.513 4.792,75 369.066 30.755,50
  4 2. år 3. år 4. år 311.553 25.962,75 57.513 4.792,75 369.066 30.755,50
  5 3. år 4. år 5. år 331.819 27.651,58 61.254 5.104,50 393.073 32.756,08
  6 4. år 5. år   348.584 29.048,67 64.349 5.362,42 412.933 34.411,08
  7       356.686 29.723,83 65.844 5.487,00 422.530 35.210,83
  8 5. år 6. år   380.805 31.733,75 70.297 5.858,08 451.102 37.591,83

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,46 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

  Rådighedstillæg pr. 1. oktober 2016. Samlet pensionsbidrag er 18,46 procent.

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 26.300 34.840,00 2.903,33 41.271,47 3.439,29
  2 .- 3. år 30.200 40.006,39 3.333,87 47.391,57 3.949,30
  4 .- 5. år 34.600 45.835,14 3.819,59 54.296,31 4.524,69
  6 .- 7. år 39.500 52.326,24 4.360,52 61.985,67 5.165,47
  8. år og flg. 49.500 65.573,39 5.464,45 77.678,24 6.473,19

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en region er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC’ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2016
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  478.090 39.840,83 88.255 7.354,58 566.345 47.195,42

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2016
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  513.857 42.821,42 94.858 7.904,83 608.715 50.726,25
 • Løn og tillæg pr. 1. april 2016

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. april 2016

     A   B   C  Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  Trin  Anc.   Anc.   Anc  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1      1. år  263.370 21.947,50 48.618 4.051,50 311.988 25.999,00
  2     1. år    2. år  269.508 22.459,00 49.751 4.145,92 319.259 26.604,92
  4  1. år    2. år    3. år  309.354 25.779,50 57.107 4.758,92 366.461 30.538,42
  4  2. år    3. år    4. år  309.354 25.779,50 57.107 4.758,92 366.461 30.538,42
  5  3. år    4. år    5. år  329.476 27.456,33 60.821 5.068,42 390.297 32.524,75
  6  4. år    5. år     346.124 28.843,67 63.894 5.324,50 410.018 34.168,17
  7       354.168 29.514,00 65.379 5.448,25 419.547 34.962,25
  8  5. år    6. år     378.117 31.509,75 69.800 5.816,67 447.917 37.326,42

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,46 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

  Rådighedstillæg pr. 1. april 2016. Samlet pensionsbidrag er 18,46 procent.

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 26.300 34.594,07 2.882,84 40.980,14 3.415,01
  2 .- 3. år 30.200 39.723,99 3.310,33 47.057,04 3.921,42
  4 .- 5. år 34.600 45.511,59 3.792,63 53.913,03 4.492,75
  6 .- 7. år 39.500 51.956,88 4.329,74 61.548,12 5.129,01
  8. år og flg.  49.500 65.110,52 5.425,88 77.129,92 6.427,4

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en region er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC’ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2016
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  474.715 39.559,58 87.632 7.302,67 562.347 46.862,25

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2016
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  510.230 42.519,17 94.188 7.849,00 604.418 50.368,17