Til indhold

Special- og chefkonsulent

Løn for specialkonsulent og chefkonsulent i regionerne.

Som konsulent i en region er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

Specialkonsulent
Nettoløn, 1. april 2022
Samlet
pensionsbidrag
18,58 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
517.660,00 43.138 96.181,00 8.015 613.841 51.153

 

Chefkonsulent
Nettoløn, 1. april 2022
Samlet
pensionsbidrag
18,58 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
556.384,00 46.365 103.376,00 8.615 659.760 54.980