Til indhold

Kommunalt ansat leder

Her finder du lønoversigterne for ledere ansat i kommunerne.

Leder i kommune og region

Som kommunalt eller regionalt ansat leder kan du være ansat på AC-overenskomsten eller på en chefaftale.

Læs mere

Løn i kommune - chefaftale

Løn i det offentlige består af en basisløn, der er aftalt centralt for alle. Denne basisløn er aftalt i den såkaldte chefaftale. 

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 20,17 procent pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensions bidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Basisløn og pension pr. 1. oktober 2021

Lønramme Løntrin Løn pr. år
1. oktober 2021
35 49 523.397
36 50 559.934
37 51 618.488
38 52 703.763
39 53 772.705
40 54 864.615
41 55 975.093
42 55+ 1.098.978

Udover basislønnen er der mulighed for forhandling af personlige tillæg, som tager udgangspunkt i dine funktioner og kvalifikationer.

Lønnen i tabellen nedenfor er den løn, som chefer på de enkelte løntrin rent faktisk har forhandlet sig frem til. Alle lønningerne er pr. 1. oktober 2021.

Lønniveau for kommunaldirektører

Kommunestørrelse Samlet løn Personer 5% fraktil 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 95% fraktil
-9.999 indb.. 88.680 6 75.415 90.498 90.498 90.646 94.525
20.000-59.999 indb.. 126.446 65 105.738 118.932 135.392 135.392 141.465
60.000-150.000 indb.. 156.309 22 151.988 151.988 155.989 160.652 162.962

Anm.: Større kommuner, fx Aalborg, Odense, Aarhus, samt Københavns kommune, er frasorteret af diskretionshensyn.

Lønniveau for forvaltningschefer og tekniske chefer

Kommunestørrelse Samlet løn Personer 5% fraktil 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 95% fraktil
-9.999 indb.. 76.292 9 66.853 72.170 73.247 78.068 90.498
10.000-24.999 indb.. 86.513 24 79.856 82.044 87.527 90.106 92.606
25.000-59.999 indb.. 99.022 143 87.094 93.014 99.152 104.588 112.538
60.000-150.000 indb.. 111.765 74 99.854 107.128 111.822 116.828 124.506
Århus,Ålborg,Odense. 126.851 14 115.551 124.225 124.946 130.525 143.934

Anm.: Københavns kommune er frasorteret af diskretionshensyn.


Lønniveau for chefer i Københavns kommune

Løntrin Samlet løn Personer 5% fraktil 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 95% fraktil
Trin 49 58.839 130 52.867 55.243 58.316 61.445 68.430
Trin 50 62.349 19 58.505 59.980 61.379 63.734 74.371
Trin 51 74.119 162 58.709 65.030 71.492 76.625 108.613
Trin 52 101.935 17 78.724 91.469 108.613 108.613 108.613

Lønniveau for chefer i andre kommuner

Løntrin Samlet løn Personer 5% fraktil 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 95% fraktil
Trin 49 61.808 508 52.003 57.368 61.473 65.021 72.978
Trin 50 61.391 151 50.431 55.535 60.580 64.270 73.193
Trin 51 68.872 680 58.692 64.355 68.138 72.407 82.607
Trin 52 73.995 419 63.844 67.852 72.020 79.154 87.920

Teamleder eller afdelingsleder

Stillingen som teamleder eller afdelingsleder er ofte aflønnet efter den akademiske overenskomst. Lønnen vil her være sammensat af grundløn og tillæg. Lønnen kan variere meget, og det er altid en konkret vurdering. DM anbefaler, at lønnen i disse stillinger tager udgangspunkt i chefkonsulent niveau

Lønniveau for chefkonsulenter