Del artikel:

Foreningen, der blev oprettet i 1993, har til formål at varetage ph.d. foreningens medlemmers faglige interesser gennem afholdelse af arrangementer af videnskabelig, uddannelsesmæssig og social karakter.

Information and Application Form in English

Ph.d. foreningen uddeler midler fra ph.d. foreningens studiefond. Foreningen er en interesseforening med tilknytning til DM og med hjemsted i DM's sekretariat.

Følgende kan optages som medlemmer:

Som medlemmer kan optages alle, der opfylder et af følgende kriterier:

  1. har en jordbrugsvidenskabelig Ph.d.-grad fra KVL, KU-LIFE, KU-Science eller AU-Science & Technology, eller er indskrevet som jordbrugsvidenskabelig Ph.d.-studerende på én af disse institutioner.
  2. har en jordbrugsvidenskabelig Ph.d. grad fra en anden institution og er tilknyttet det danske jordbrugsvidenskabelige arbejdsmarked.

Sådan bliver du medlem

Indsend en kopi af enten dit optagelsesbrev som Ph.D.studerende eller dokumentation af din akademiske grad. Papirerne sendes til DM's sekretariat.

Ph.D.-foreningen administrerer Studiefonden

Fondens formål er at yde foreningens medlemmer støtte til deltagelse i studie- og kongresrejser samt i forskerkurser og andre kurser. Fonden støtter desuden afholdelse af faglige og sociale arrangementer for medlemmerne.

Frist for ansøgning om tildeling af midler fra fonden bekendtgøres ved annonce i DM's Nyhedsbrev og her på hjemmesiden to gange årligt (i foråret og i efteråret). Man skal være medlem af Foreningen for at opnå bevilling.

Du kan læse mere om ansøgning til Studiefonden Studiefonden for Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening her.

Referat

Generalforsamling 2023 - referat.

Ansøgningsskema

Adressen er følgende:

Studiefonden for Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.D.-forening
DM
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

Mail: legater@dm.dk  

Find eventuelt Ph.D.-foreningen på LinkedIn.

Betingelser for støtte fra Studiefonden

Der kan opnås støtte til længerevarende studieophold i udlandet, deltagelse i studie- og kongresrejser samt forskerkurser og andre kurser. Støtte til kongresrejser kan kun forventes, hvis ansøgeren deltager aktivt med indlæg, poster eller lignende. Der vil kun undtagelsesvist blive uddelt beløb over kr. 10.000 pr. ansøger.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om den ansøgte aktivitets formål og budget, herunder opnået/ansøgt støtte fra anden side. Desuden skal vedlægges et kort curriculum vitae.

Der knyttes følgende betingelser til en bevilling fra fonden

Når bevillingen er anvendt, skal du fremsende en kortfattet redegørelse til Studiefonden for bevillingens anvendelse, samt oplysninger om alle øvrige bevillinger til finansiering af rejsen.

Bevilling indberettes i henhold til gældende praksis til SKAT. Bevilling udbetales uden skattetræk, idet bevillingen anvendes til dækning af studierejse- og opholdsudgifter og/eller dækning af andre omkostninger i forbindelse med dit videnskabelige arbejde. I øvrigt henvises til SKAT for gældende regler.

Meld dig ind her


Når du ansøger om en plads i netværket, oplyser du dit navn, e-mail, telefon, fødselsdag, by og uddannelse til DM. Vi giver dine oplysninger til netværkets tovholder som en del af din ansøgning og med det formål at melde dig ind i netværket jf. GDPR art. 6(1)(f) om legitim interesse. Du kan altid anmode os om at slette dine oplysninger igen. Læs mere i DM's privatlivspolitik

Kontakt

Cathrine Norup
Møde- og kursussekretær

Telefon: 3815 6734
Mail:
cano@dm.dk

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje