Til indhold

Generalforsamling 2021

Invitation til foredrag: "Insect diseases" - efterfulgt af generalforsamling 2021.

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening inviterer den 22. november til Foredraget:

”Insect diseases, anupcoming problem in insect production for food and feed” ved Professor, PhD & Dr.agro. Jørgen Eilenberg.

Medlemmer er velkomne til at medbringe en ledsager. Mødetidspunkt er 17:00. Arrangementet holdes som hybridmøde, så der vil være mulighed for at deltage ved mødet og den efterfølgende
generalforsamling via zoom (men dog ikke i spisningen :-).

Sted: Institut for Plante- og Miljøvidenskab Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C, kl. 17.00.

Generalforsamlingen forventes at starte kl. 18:00 i forlængelse af foredraget, og afsluttet senest kl. 19:30. Derefter vil der være spisning, hygge og networking. Spisning omfatter tapas, og evt. en insekt snack.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  5. Aflæggelse af revideret regnskab for 2020
  6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2022
  7. Behandling af forslag fremsat af medlemmer
  8. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant
  9. Forslag til aktiviteter fra medlemmerne
  10. Eventuelt.

Det bemærkes, at i henhold til vedtægternes § 5 må forslag til generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes pr. e-mail til foreningens formand Mette Lübeck. Af hensyn til planlægningen og traktement er der tilmelding til arrangementet pr. e-mail til Jens Peter Vesterager senest den 15. november.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

; ;