Dansk Hortonomforening
Del artikel:

DH er en platform, hvor havebrugsinteresserede kan mødes og holde kontakt med faget og hinanden gennem sociale og faglige arrangementer. Læs mere om Dansk Hortonomforening.

Læs mere om Dansk Hortonomforening

DH er et netværk i DM Bio, hvor hortonomer og andre medlemmer af DM, kan holde kontakt med faget, hinanden og ligesindede med interesse for havebrugsdyrkning, naturforvaltning og grøn omstilling på tværs af faglighed. Du kan også som studerende deltage.

DH afholder en række faglige arrangementer om emner, der er oppe i tiden. Her får du både inspiration og styrkelse af det faglige fællesskab. Arrangementerne omfatter oplæg, kurser og workshops samt eks-kursioner og virksomhedsbesøg.

Her er mulighed for gensyn med klassisk hortonomfaglighed, for natur- og haveoplevelser samt for at opdatere viden om dyrkning, pro-duktionsformer, naturforvaltning og de seneste trends indenfor havebrug og planteproduktion.

Som medlem af DM med naturfaglig baggrund har du adgang til alle DM Bio's aktiviteter. Ved netværksarrangementerne skabes relationer på tværs af naturfaglighed i et fælles forum. DH bidrager med hortonomfaglige perspektiver og bud på håndtering af udfordringer i tiden, der kalder på nye løsninger.

Medlemmer af netværket har hvert år mulighed for at søge legater fra Dansk Hortonomforenings Studiefond. Fonden uddeler de penge, som den giver i afkast.

Bliv medlem

Som medlemmer kan optages personer med interesse for havebrugsvidenskab, der er medlem af DM Bio. Et medlemskab er gratis. Som medlem modtager du indkaldelse til fx generalforsamling.


Når du ansøger om en plads i netværket, oplyser du dit navn, e-mail, telefon, fødselsdag, by og uddannelse til DM. Vi giver dine oplysninger til netværkets tovholder som en del af din ansøgning og med det formål at melde dig ind i netværket jf. GDPR art. 6(1)(f) om legitim interesse. Du kan altid anmode os om at slette dine oplysninger igen. Læs mere i DM's privatlivspolitik

Kontakt

Cathrine Norup
Møde- og kursussekretær

Telefon: 3815 6734
Mail:
cano@dm.dk

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje