Del artikel:

Bestyrelsen er foreningens daglige, politiske ledelse, og har blandt andet til opgave at:

  • varetage hortonomernes faglige, beskæftigelsesmæssige og økonomiske interesser
  • styrke fællesfølelse og fagligt samvirke mellem personer med hortonomeksamen
  • styrke forbindelsen mellem KU LIFE og hortonomerne
  • medvirke til fortsat udbygning og forbedring af KU LIFEs hortonomuddannelse

En stor del af arbejdet foregår dog via en række udvalg under JA, hvortil medlemmerne indstilles af bestyrelsen.

Sammensætning

I foreningens bestyrelse sidder fem medlemmer og en suppleant valgt af kandidatmedlemmer. Bestyrelsen vælges ved urafstemning. Desuden udpeger Foreningen af Hortonomstuderende ét medlem til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, der begge vælges blandt kandidatmedlemmerne. Alle valg til bestyrelsen er to-årig, og ingen kan (normalt) sidde i bestyrelsen i mere end seks år.

Medlemmer af bestyrelsen

Formand
Morten Brøgger Kristensen

Næstformand
Frida Helgadóttir

Medlemmer
Bente Mortensen
Michael Brogaard

Hanne Bøge Hansen
Kristine Bjergager Madsen - NKU repræsentant

Suppleant
Knud Rose Pedersen
Maria Boye Simonsen

Studenterrepræsentant
Katrine Bak

Referat fra bestyrelsesmøde 5. april 2022

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje