Dansk Magisterforening

Lisbeth er selv i fleksjob. Her er tre ting, hun ville ændre i systemet i dag

"Det er på tide, at fleksjobbere får bedre muligheder for at finde og bevare beskæftigelse, samtidig med at arbejdsgiverne støttes i at tilbyde fleksible stillinger," skriver Lisbeth Snede, der selv er i fleksjob.

Debat Lisbeth Snede
Del artikel:

Der er behov for politik handling, hvis problemer med fleksjob skal løses. Nogle få ændringer kunne gøre en stor forskel, mener Lisbeth Snede.

Dette er et debatindlæg. Teksten er udtryk for forfatterens egen holdning.

I Akademikerbladet adresser professor Thomas Bredgaard en række vigtige udfordringer ved fleksjobordningen. Han kommer med syv løsninger, der kan forbedre situationen for både fleksjobbere og arbejdsgivere.

Det er klart, at der er behov for handling på politisk niveau for at løse disse problemer, og det er på tide, at der tages hånd om dem.

Det er bekymrende at læse, at der stadig er en mangel på politisk handling på trods af tidligere diskussioner om at gennemgå fleksjobordningen.

Den manglende handling resulterer i, at mange mennesker, der er klar til at arbejde, ikke kan finde et passende job, hvilket er en belastning for både den enkelte og samfundet som helhed.

Det er bekymrende at læse, at der stadig er en mangel på politisk handling

En af de centrale udfordringer er manglen på jobmuligheder, da kun en lille procentdel af arbejdsgiverne har erfaring med at opslå fleksjob.

Der skal skabes incitamenter for flere virksomheder til at tilbyde fleksible stillinger, så flere fleksjobbere har mulighed for at finde passende beskæftigelse.

Yderligere problemstillinger omfatter behovet for en normalisering af løn- og arbejdsvilkårsforhandlinger samt forbedringer i screeningen af funktionsnedsættelser og større ensartethed i kommunal praksis på fleksjobområdet. Disse udfordringer skal løses gennem en koordineret og målrettet indsats fra både politikere, arbejdsgivere og andre relevante aktører.

Det er på tide, at der sker ændringer, så fleksjobbere får bedre muligheder for at finde og bevare beskæftigelse, samtidig med at arbejdsgiverne støttes i at tilbyde fleksible stillinger. Det kræver en fælles indsats for at skabe et mere rummeligt og velfungerende fleksjobmarked, hvor alle har mulighed for at bidrage til samfundet på trods af eventuelle udfordringer.

Har du en historie om fleksjob?

Rekordmange danskere er i fleksjob de seneste år. Men samtidig er tusindvis stadig uden for arbejdsmarkedet. Det sætter vi fokus på i en serie om fleksjob.

Har du en historie, som du vil dele med os?

Måske er du i fleksjob og har erfaringer, du vil dele? Eller er visiteret til et fleksjob, men kan ikke finde et sådant job?

Skriv meget gerne til journalist Martin Ejlertsen på me@dm.dk.

3 ændringer, der ville gøre en forskel

Som en person, der selv er i fleksjob, har jeg gennem årene set behovet for forbedringer i fleksjobordningen.

Her er nogle forslag, som jeg mener ville gøre en betydelig forskel:

1. Fleksible arbejdsformer skal fremmes

Det er vigtigt at fremme fleksible arbejdsformer som fjernarbejde og deltidsarbejde. Dette giver fleksjobbere mulighed for at tilpasse deres arbejdstid og -sted efter deres individuelle behov og evner.

Tillad medarbejderne at justere deres arbejdstider for at passe bedre til deres personlige liv. Dette kan omfatte muligheden for at starte tidligere eller senere, arbejde deltid eller have fleksible pauser, samt muliggør deling af et enkelt job mellem to eller flere medarbejdere.

2. Fleksjobbere skal tilbydes mere uddannelse

Vi bør aktivt støtte efter- og videreuddannelse for fleksjobbere. Ved at investere i deres uddannelsesmuligheder kan vi ikke blot styrke deres færdigheder, men også åbne døre for deres karriereudvikling. Denne støtte kan tage forskellige former, herunder økonomisk bistand, adgang til skræddersyede uddannelsesprogrammer og tilpasning af eksisterende uddannelses- og træningsinitiativer for bedre at imødekomme behovene hos mennesker med funktionsnedsættelser.

3. Personalet i jobcentrene skal opkvalificeres

For at sikre et mere inkluderende og støttende arbejdsmiljø for fleksjobbere er opkvalificering og løbende træning af jobcenterpersonalet af afgørende betydning. Ved at ruste personalet med de nødvendige kompetencer og ressourcer kan vi sikre en mere effektiv og støttende service til denne gruppe.

Kurser om inkluderende arbejdsmiljøer, kommunikation med mennesker med funktionsnedsættelser og forståelse af relevante lovgivningsmæssige og sociale spørgsmål ville være værdifulde tiltag. Disse kurser vil ikke blot styrke personalets evne til at imødekomme fleksjobberes behov, men også bidrage til at skabe et mere forstående og inkluderende miljø generelt.

Disse tiltag har potentiale til at skabe et mere inkluderende og støttende arbejdsmiljø for fleksjobbere, og de kan bidrage til at realisere vores fulde potentiale på arbejdsmarkedet.