Dansk Magisterforening

Redaktionen

Del artikel:

DM Akademikerbladet

Troels Kølln

Ansvarshavende redaktør

Anna Dalsgaard

Bladredaktør og journalist

Benedicte Borelli

Digital redaktør (på barsel)

Martin Ejlertsen

Journalist

Pernille Siegumfeldt

Journalist

Serge Savin

Journalist

Sidse Rølle Jakobsen

Bladsekretær

Thomas Bøttcher

Journalist

Sofia Vedel Tøfting

Journalistpraktikant

Stinne Varming Larsen

Illustrator

Forskerforum

Claus Baggersgaard

Redaktør

Lasse Højsgaard

Journalist

}