Dansk Magisterforening

Redaktionen

Del artikel:

DM Akademikerbladet

Troels Kølln

Ansvarshavende redaktør

Anna Dalsgaard

Bladredaktør og journalist

Michael Ørtz Christiansen

Digital redaktør (barselsvikar)

Martin Ejlertsen

Journalist

Pernille Siegumfeldt

Journalist

Serge Savin

Journalist

Sidse Rølle Jakobsen

Bladsekretær

Sofia Vedel Tøfting

Journalistpraktikant

Stinne Varming Larsen

Illustrator

Thomas Bøttcher

Journalist

Benedicte Borelli

Digital redaktør (på barsel)

Forskerforum

Claus Baggersgaard

Redaktør

Lasse Højsgaard

Journalist

}