Dansk Magisterforening

Journalistiske retningslinjer for Akademikerbladet og Forskerforum

Del artikel:

Vores journalistik skal være nuanceret, redelig og gennemsigtig – både i research og færdig form.

Her er de vejledende rammer for vores journalistiske praksis. Der kan være enkelte situationer, hvor det efter nøje overvejelser giver mening at afvige fra det, der er beskrevet her.

Vi udviser god presseskik

Akademikerbladet og Forskerforum er tilmeldt Pressenævnet og følger retningslinjerne for god presseskik.

Vi tager vores kilder alvorligt

Vi forholder os kritisk til vores kilder og deres udsagn.

Personer, der stiller op til interview, skal være indforstået med baggrunden for interviewet, hvordan det skal bruges, og hvad de har ret til at se før udgivelse. Det er journalistens ansvar at sikre dette.

Kilder kan se egne citater før udgivelse. Citaterne præsenteres på en måde, der er retvisende for, hvordan de forventes at blive brugt i den endelige artikel.

Det kan aftales med kilder, at de har ret til at omformulere og godkende egne udtalelser før udgivelse. Formålet er at forebygge faktuelle fejl og misforståelser.

Hvis interviewet udgives som lydoptagelse, skal kilden være indforstået med det. Der kan være enkelte undtagelser, hvor der er særligt væsentlige grunde til at bringe lydklippet uanset.

Når vi bringer kritik, får den kritiserede rimelig mulighed for at besvare kritikken i sin helhed. Jo mere alvorlig kritikken er, des vigtigere er det at give ordentlig mulighed for at svare.

Vi tager kritik alvorligt

Hvis en journalist modtager væsentlig kritik af et stykke journalistisk arbejde, skal chefredaktøren orienteres.

Hvis en kilde beder os rette en artikel, og vi ikke imødekommer det, giver vi en dækkende forklaring og oplyser om muligheden for at klage til Pressenævnet.

Vi retter os selv

Når vi opdager faktuelle fejl, mangler eller misvisende formuleringer i en artikel, skal de rettes hurtigst muligt.

Vi laver sproglige rettelser og trivielle ændringer i indhold uden at markere det i artiklen.

Hvis vi tilføjer indhold, der ikke ændrer på den grundlæggende historie (for eksempel en supplerende faktaboks), tilføjer vi et opdateret udgivelsestidspunkt.

Hvis vi ændrer i væsentlige oplysninger, skriver vi en forklaring nederst i artiklen. Ved særligt vigtige ændringer skriver vi forklaringen i toppen af artiklen.

Vi sletter kun artikler, hvis der er særdeles tungtvejende grunde til det.

Vi tilstræber åbenhed

Vi bruger kun anonyme kilder efter grundige overvejelser og typisk i de tilfælde, hvor historien ikke kan løftes på andre måder.

Vi markerer det tydeligt, når vi bringer holdningsbaseret indhold, der adskiller sig fra journalistik (for eksempel kommentarer, debatindlæg, analyser og anmeldelser). 

Vi bringer kun debatindlæg fra navngivne personer – ikke organisationer. Der kan være sjældne undtagelser, hvor vi bringer anonyme indlæg. Her skal afsenderens identitet være kendt af redaktøren.

Vi behandler billeder med respekt

Vi manipulerer ikke med fotografier i billedbehandlingen – medmindre det sker i form af en illustration, hvor det bliver tydeligt angivet.

Vi bruger kun nærbilleder af personer, der er en del af historien.

Vi bruger AI-værktøjer

Vi bruger generativ AI i vores arbejde – for eksempel til udvikling af ideer, struktur, efterkritik og forslag til formuleringer. Det kan også bruges til at lave illustrationer.

Alt computergeneret indhold gennemgås kritisk af journalist og redaktør, før det udgives.

Fortrolige oplysninger må ikke bruges i eksterne tjenester som ChatGPT.