Generalforsamling 2024

Del artikel:

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Hortonomforening den 30. april kl. 17.00 - 20.00

Dansk Hortonomforening inviterer til generalforsamling og netværkssnak 2024.

Arrangementet afholdes i Akademikerhuset på Frederiksberg.

Dagsorden jf. vedtægterne

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af fremsatte forslag
  5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal indsendes til bestyrelsen senest den 30. marts og mailes til Cathrine Norup.

Den endelige dagsorden opdateres på denne side. 

Tilmelding til generalforsamlingen er senest den 21. marts via Arrangementer - BIO (dm.dk).

Vi ser frem til et par hyggelige timer. Efterfølgende byder netværket på mad og drikke.

Er der spørgsmål til Dansk Hortonomforening, og til eventuel opstilling til bestyrelsen, så kontakt Cathrine Norup.


Hilsen fra bestyrelsen i

Dansk Hortonomforening
- et netværk under DM BIO

Kontakt

Cathrine Norup
Møde- og kursussekretær

Telefon: 3815 6734
Mail:
cano@dm.dk

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje