Dansk Hortonomforenings Studiefond har til formål - efter ansøgning - at yde støtte til praktiske, videnskabelige eller faghistoriske arbejder eller opgaver, der skønnes af interesse for fagområdet hortonomi/plantevidenskab, herunder støtte til studierejser og udgivelse af enkeltstående publikationer.

Der lægges stor vægt på, at den ansøgte sag er fagrelevant og kan bidrage til at fremme de hortonomiske interesser. Medlemmer af Dansk Hortonomforening og Jordbrugsakademikerne har fortrinsret. Herefter anses øvrige ansøgere. 

Læs mere om DHs og andre legater her.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje