Dansk Agronomforening
Del artikel:

Dansk Agronomforening (DA) blev stiftet den 18. december 1896 under navnet Foreningen af danske Landbrugskandidater. Foreningen skiftede navn i 1961 til Dansk Agronomforening, og den har i dag cirka 2.950 agronomer og jordbrugsøkonomer samt 700 studerende som medlemmer.

Dansk Agronomforening (DA) er et socialt og fagligt forum for jordbrugsakademikere, der i deres uddannelse og/eller daglige arbejde har med rådgivning, planlægning, forvaltning og forskning primært inden for jordbruget at gøre.

DA har til formål at udvikle og udveksle viden om fagområdet internt i medlemskredsen, og ønsket er, at medlemmerne kender, forstår og drager nytte af hinandens viden og erfaringer på tværs af agronomspecifikke interesser.

DA har ligeledes til formål at fremme det sociale og kollegiale forhold mellem agronomer samt at profilere agronomstandens arbejdsfelt i bred forstand.

Agronomportrætter

I forbindelse med Agronomforeningens 125-års jubilæum er der produceret en videofilm, der sætter fokus på fem forskellige agronomers karriere og arbejdsliv. Udover at give et indblik i de forskellige karriereforløb, skal filmen tjene som inspiration for alle, der overvejer studie og karrierevalg.

DA planlægger og gennemfører arrangementer af både faglig og social karakter, hvor der er mulighed for at møde studiekammerater, kolleger og samarbejdspartnere i en afslappet atmosfære. Arrangementerne består bl.a. af gå-hjem-møder og ekskursioner.

DA yder økonomisk støtte til bl.a. lokale agronomklubbers arrangementer, og DA understøtter gerne medlemmernes tiltag til lokale og/eller faglige netværksaktiviteter. DA administrerer og uddeler en række studie- og rejselegater.

Bliv medlem


Når du ansøger om en plads i netværket, oplyser du dit navn, e-mail, telefon, fødselsdag, by og uddannelse til DM. Vi giver dine oplysninger til netværkets tovholder som en del af din ansøgning og med det formål at melde dig ind i netværket jf. GDPR art. 6(1)(f) om legitim interesse. Du kan altid anmode os om at slette dine oplysninger igen. Læs mere i DM's privatlivspolitik

Kontakt

Cathrine Norup
Møde- og kursussekretær

Telefon: 3815 6734
Mail:
cano@dm.dk

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje