Legatudvalget forestår - under ansvar over for generalforsamlingen - uddeling af rejselegater mv.

Legatudvalget består af 4 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen ved skriftlig opstilling og afstemning.

Medlemmer af Legatudvalget er:

  • Arne Lægaard
  • Birgitte Daabeck
  • Kirstine Lauridsen
  • Lene Sørensen
  • Jakob Ellegaard (suppleant)

Prisudvalget

Dansk Agronomforenings prisudvalg udpeger en modtager af Agronomprisen, der uddeles af Agronomfonden til en person, der inden for det jordbrugsvidenskabelige fagområde har udført et banebrydende arbejde eller udøvet en fortjenstfuld indsats. Agronomprisen tildeles uansøgt og om muligt hvert andet år. Prisudvalget nedsættes af bestyrelsen.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}