Del artikel:

Bestyrelsen forestår - under ansvar over for generalforsamlingen - foreningens faglige og sociale aktiviteter mv.

  • At profilere agronomstandens arbejdsfelt i bred forstand
  • At medlemmerne kender, forstår og drager nytte af hinandens viden og erfaringer på tværs af agronomspecifikke interesser
  • At fremme det kollegiale forhold mellem agronomer

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf 4 er på valg hvert andet år. Herudover udpeger Foreningen af Agronomstuderende 1 medlem.

Valg til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen ved skriftlig opstilling og afstemning.

Medlemmer bestyrelsen

Formand/tilskudskoordinator
Bo Degnbol 

Sekretær
Kjell Elkjær Klemmensen

Henning Otte Hansen

Bodil Engberg Pallesen

Studenterrepræsentant
Lucas Folmer

Suppleant
Birte Skov Larsen

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje