Del artikel:

Bestyrelsen forestår - under ansvar over for generalforsamlingen - foreningens faglige og sociale aktiviteter mv.

  • At profilere agronomstandens arbejdsfelt i bred forstand
  • At medlemmerne kender, forstår og drager nytte af hinandens viden og erfaringer på tværs af agronomspecifikke interesser
  • At fremme det kollegiale forhold mellem agronomer

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf 4 er på valg hvert andet år. Herudover udpeger Foreningen af Agronomstuderende 1 medlem.

Valg til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen ved skriftlig opstilling og afstemning.

Medlemmer bestyrelsen

Bo Degnbol, formand

Bodil Engberg Pallesen, næstformand

Kirsten Holst, kasser

Kjell Elkjær Klemmensen, sekretær

Henning Otte Hansen, medlem

Sejer Jens Olav Haastrup-Sørensen, studenterrepræsentant KU

Marie-Louise Bengtsson, studenterrepræsentant fra AU

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje