Agronomfonden har til formål at påskønne initiativer af faglig karakter.

Formålet kan søges fremmet ved, at der som motivation til fortsat videreuddannelse og erfaringsudveksling efter ansøgning tildeles tilskud til individuelle eller gruppevise studierejser til medlemmer af JA.
 
Dansk Agronomforening administrerer to legater, der uddeles to gange årligt.

Dansk Agronomforening er medlem af CEDIA (European Confederation of Agronomist Associations), der arrangerer konferencer og udgiver et nyhedsbrev (se dokumentlisten til højre).

Dansk Agronomforening er medlem af udvekslingsorganisationen Travel to Farm. Herigennem har blandt andre agronomstuderende mulighed for at få praktikophold ved praktisk landbrug/gartneri/skovbrug i en lang række lande i og uden for Europa.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje