Som tillidsrepræsentant har du en vigtig rolle med at understøtte kravsprocessen og ikke mindst være inspirator.

Det er medlemmerne på den enkelte arbejdsplads, som i fællesskab beslutter, hvilke krav man ønsker at rejse til en overenskomstforhandling.

Det er vigtigt, at du som tillidsrepræsentant bidrager med at understøtte denne proces og ikke mindst være inspirator. Det kræver, at du overvejer, hvad der er vigtigt på netop jeres arbejdsplads og med det afsæt indkalder medlemmerne til en drøftelse af, hvilke krav I vil prioritere at fremsætte overfor ledelsen.

Hovedorganisationen Akademikerne, hvor DM er medlem, peger på 6 temaer, som kan bruges som udgangspunkt for dialogen på den enkelte arbejdsplads.

De 6 temaer er:

  1. Løn og pension
  2. Et bæredygtigt arbejdsliv
  3. Kompetenceudvikling
  4. Psykisk arbejdsmiljø
  5. Grøn omstilling
  6. Atypisk ansatte.

Inspiration til OK 24

Du skal som TR i dialog med dine kolleger om krav til overenskomstfornyelsen. Du kan sende pjecen ”Inspiration til OK 24” til dine kolleger, så kan de på en nem måde forberede sig - og I har et fælles udgangspunkt for at tale om krav til OK 24.

Tema og Tendenser og Kravskatalog

Akademikerne har udarbejdet to notater til brug for OK 24: Tema og Tendenser og Kravskatalog.

Tema og Tendenser er den politiske ramme. Her beskrives de 6 temaer, som bør prioriteres i de lokale overenskomstforhandlinger. Temaerne er klare politiske dagsordner, som Akademikerne arbejder for.

Kravskataloget er et hjælpeværktøj til forhandlerne og TR. Kravskataloget giver eksempler på krav og overenskomsttekster indenfor de 6 temaer.

Du kan som TR få disse notater tilsendt af din konsulent i DM.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}