JA og DSL er fusioneret med DM

Fusionen er trådt i kraft 1. januar 2023. Læs mere

Til indhold

Lønforhandling – når du er TR i det offentlige

Som tillidsrepræsentant i det offentlige har du en nøglerolle med at forhandle dine kollegers løn og vilkår. DM giver dig gode råd til hvordan du griber lønforhandlingen an og hvad du skal være opmærksom på.

I Danmark har vi en lang og stolt tradition for, at du som tillidsrepræsentant forhandler dine kollegers løn. Det gælder både, når nyansatte kolleger skal aftale løn, og når I skal have jeres årlige lønforhandlinger.

  • Vær opmærksom på, at DM og du som tillidsrepræsentant også er forpligtet til at forhandle for ikke-medlemmer. Men du er ikke forpligtet til at rådgive eller vejlede kolleger, som ikke er medlem af DM.
  • Hvis din kollega ikke er medlem af DM, kan du fortælle om fordelene ved at være medlem af en overenskomstbærende fagforening.

Her er en guide til, hvordan du kan gribe lønforhandlingen an og hvad du skal være opmærksom på, når du forhandler løn og vilkår i det offentlige:

1. Tjek op på din kollegas situation

Tjek om din kollega får det rigtige i løn. Er han eller hun placeret på det rigtige løntrin ud fra sin anciennitet fx? Du kan bruge vores lønstatistikker, løntjek og gode råd her på siderne til at finde ud af det.

Du kan følge DM’s trin-for-trin guide til at beregne din og dine kollegers anciennitet.

2. Få informationer fra din kollega

For at forberede dig bedst muligt har du brug for nogle oplysninger fra din kollega. Bed derfor din kollega om:

  • En kopi af stillingsopslaget samt kollegaens cv og jobansøgning
  • En kort beskrivelse af de væsentligste funktioner i stillingen
  • Kollegaens tre stærkeste argumenter for at få tillæg.

3. Tal med din kollega

Det er vigtigt, at du taler med din kollega, så I forventningsafstemmer inden forhandlingen.

Du skal være ambitiøs, men vær opmærksom på ikke at skabe urealistiske forventninger hos din kollega.

4. Send et oplæg til jeres arbejdsgiver

Inden forhandlingen skal du sende et begrundet forhandlingsoplæg til jeres arbejdsgiver. I forhandlingsoplægget skal der stå hvilken type af tillæg der søges om, hvor stort det skal være samt en velargumenteret begrundelse herfor.

Husk også at sende en kopi af forhandlingsoplægget til din kollega.

5. Luk forhandlingen

Hvis du og din kollega er tilfredse med resultatet af forhandlingen, så accepterer I aftalen. Derefter underskriver I aftalen og returnerer den til jeres arbejdsgiver.

Hvis I derimod ikke er tilfredse med jeres arbejdsgivers lønudspil, så arbejder I videre. Bed din kollega om at uddybe de tre stærkeste argumenter for, hvorfor han eller hun skal have et højere tillæg.  

Du kan også dobbelttjekke løntallene og undersøge, om du kan dokumentere, at medlemmet skal have mere i lønningsposen.

Hvis I ikke kan blive enige, giver overenskomsterne på det offentlige område mulighed for at indbringe sagen til forhandling mellem arbejdsgiveren og DM. Det er dog ret sjældent, at DM tager en sag videre.

Find mere inspiration til lønforhandlingen i DM's pjece Lønforhandling - Best Practice (pdf) 

Kurser i lønforhandling

DM har kurser i lønforhandling for dig som tillidsrepræsentant.

Læs mere

Grundbeløb og nutidskroner

Når der forhandles lokalløn på det offentlige område er der praksis for at forhandle i det man kalder "grundbeløb. Det kan være svært at gennemskue eller beregne, hvad beløbet udgør i nutidskroner.

Med reguleringsberegneren kan du hurtigt og nemt omregne tillæg og løn fra grundbeløb til nutidskroner eller omvendt. Dine kolleger kan også anvende beregneren til at tjekke om deres løn er blevet korrekt reguleret på de aftalte reguleringstidspunkter.

Reguleringsberegner