Til indhold

Tillidsvalgtes rolle og indflydelsesmuligheder i den grønne omstilling

Grøn omstilling på arbejdspladsen
DM søsætter et projekt, som skal hjælpe og støtte DM’s tillidsvalgte til at spille konstruktivt og klogt ind i de forandringsprocesser, som vil opstå og være nødvendige på arbejdspladserne som følge af den grønne omstilling. © Elifin Realty / Unsplash
Tillidsvalgtes rolle og indflydelsesmuligheder i den grønne omstilling
0:00 0:00
Af Anna Dalsgaard

På årsmødet for tillidsvalgte i november 2022 blev et projekt skudt i gang, som skal kortlægge, hvordan den grønne omstilling kan spille sammen med arbejdsmiljøet, og hvordan det involverer tillidsrepræsentanterne.

Med OK21 blev den grønne omstilling på arbejdspladserne løftet ind i samarbejdsudvalgene. Det var DM, der fik forslag med i OK21-forhandlingerne, og derfor er grøn omstilling også et af de centrale punkter i DM’s arbejdsprogram 2022-2025. Et andet lige så centralt tema i arbejdsprogrammet er bedre arbejdsmiljø og gode forhold for DM’s medlemmer.

Derfor søsætter DM nu et nyt projekt med titlen ’Tillidsvalgtes rolle og indflydelsesmuligheder i den grønne omstilling af DM’ernes arbejdspladser’. Baggrunden for projektet er at hjælpe og støtte DM’s tillidsvalgte til at spille konstruktivt og klogt ind i de forandringsprocesser, som vil opstå og være nødvendige på arbejdspladserne som følge af den grønne omstilling.

Projektet blev kickstartet på DM’s årsmøde for tillidsvalgte i november, og i sin åbningstale sagde DM’s formand Camilla Gregersen blandt andet:

“Vi har en vision om, at vi skal have et bæredygtigt samfund. Det indebærer, at vi arbejder både med grøn omstilling, og for at medlemmerne får et godt arbejdsliv, hvor de kan trives. Derfor arbejder vi for, at ledelse og medarbejdere sammen ser på, hvordan de kan skabe et bæredygtigt arbejdsliv og bidrage til den grønne omstilling”.

Læs også formandens hilsen: Hjælp til at fremme den grønne omstilling på din arbejdsplads

Grøn omstilling påvirker arbejdsmiljøet

Den grønne omstilling forudsætter, at vi tænker, handler og gør ting anderledes på arbejdspladserne, og derfor kommer det formentlig til at ændre vores arbejdsgange og det psykosociale arbejdsmiljø.

”Når vi med den grønne omstilling kommer til at ændre på de fysiske rammer, it-systemerne, strømforbruget, arbejdspladsernes indretning, transportformer og meget mere, kommer det formentlig til at få stor betydning for hverdagen på arbejdspladserne og vil udfordre vores arbejdsmiljø og vilkår”, siger Gitte Grønkær Svendsen, TR-ansvarlig i DM og projektleder på det nye projekt sammen med arbejdsmiljøkonsulent i DM Søren Bjerregaard Kjær.  

”Derfor er det helt afgørende, at hensynet til den grønne omstilling, arbejdsmiljøet og nye arbejdsformer balancerer”, siger Gitte Grønkær Svendsen.

Målet med det nye projekt er således, at de tillidsvalgte søger indflydelse og varetager medlemmernes interesser ved at spille ind med konkret viden fra medlemmernes hverdag om muligheder og barriere i opgaveløsningen, arbejdsvilkårene og samarbejdet.

Del dine erfaringer lige som mange andre TR’er

Selvstændig arbejdslivsforsker Malene Friis Andersen og Ulrik Gensby, arbejdslivsforsker hos TeamArbejdsliv er en del af projektet og holdt oplæg på årsmødet om de udfordringer og dilemmaer, den grønne omstilling kan skabe for de tillidsvalgte.

"Den grønne omstilling er jo i gang også på arbejdsmarkedet, men den bliver accelereret af forskellige tendenser i samfundet. Derfor kommer de tillidsvalgte også til at interessere sig mere for den grønne omstilling, fordi det bliver de nødt til. Jeg håber derfor, at det de tillidsvalgte tager med er, at de skal være vågne, når ledelsen begynder at tale grøn omstilling”, sagde Malene Friis Andersen.

På LinkedIn skrev hun i forbindelse med årsmødet blandt andet:

”Hvad har grøn omstilling, trivsel, indflydelse, forandringer og den danske model med hinanden at gøre? Det havde jeg mulighed for at dykke ned i på DM - fagforenings Årsmøde og ikke mindst hele næste år (...) Jeg er superglad for, at DM - fagforening har været så modige at give Ulrik Gensby fra TeamArbejdsliv og undertegnet mulighed for at skabe ny viden om tillidsvalgtes rolle i den grønne omstilling og udvikle nye handlemuligheder til at understøtte den grønne omstilling på måder, hvor medarbejderinvolvering og kloge forandringsprocesser bliver en selvfølgelig løftestang”.

En stor del af projektet handler om at indsamle erfaringer fra DM’s tillidsrepræsentanter, og på årsmødet viste over 50 tillidsrepræsentanter interesse for at deltage i projektet. Der er brug for så mange erfaringer som muligt, så hvis du vil dele dine erfaringer, er du velkommen til at kontakte projektleder Gitte Grønkær Svendsen på ggs@dm.dk

Guide til grønne arbejdspladser

DM har sammen med andre fagforeninger og en række grønne NGO’er dannet alliancen ’Broen til Fremtiden’, som har lavet en guide til, hvordan man kan fremme den grønne omstilling på arbejdspladsen. 

Her finder du guiden
Grøn omstilling på arbejdspladsen
DM søsætter et projekt, som skal hjælpe og støtte DM’s tillidsvalgte til at spille konstruktivt og klogt ind i de forandringsprocesser, som vil opstå og være nødvendige på arbejdspladserne som følge af den grønne omstilling. © Elifin Realty / Unsplash