Til indhold

Tillidsprisen 2022: Tak for det lange seje træk

Kell Sønnichsen TR-prisen 2022
”Jeg ved, at du har taget et langt sejt træk med at få landet en lokal aftale om hjemmearbejde hos jer. Jeg ved også, at du har gjort et kæmpestort og grundigt arbejde ved jeres lønforhandlinger”, sagde DM’s formand Camilla Gregersen da hun overrakte tillidsprisen til Kell Sønnichsen, tillidsrepræsentant for DM’erne hos Styrelsen for IT og Læring i Aarhus. © Lars Holm
Tillidsprisen 2022: Tak for det lange seje træk
0:00 0:00
Af Anna Dalsgaard

Kell Sønnichsen har fået den ene af DM’s to Tillidspriser 2022 for sin flotte og lange indsats som TR i over 20 år. Han mener selv, han har en vigtig rolle som lynafleder i Styrelsen for IT og Læring.

”Hvorfor mig?” var Kell Sønnichsens første tanke, da han fandt ud af, at han var modtageren af en af DM’s Tillidspriser 2022.

”Jeg er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads uden store konflikter. Vi har en lydhør ledelse og lønforhandlinger, hvor der er noget at forhandle om. Jeg har ikke været i Akademikerbladet på grund af fyringer eller lignende, og det er over 10 år siden, vi havde den sidste fyringsrunde”, siger Kell Sønnichsen, som også mener at kunne læse ud af begrundelsen for prisen, at den gives for det lange seje træk.

Han blev overrasket på flere fronter den dag, han fik prisen overrakt af DM’s formand Camilla Gregersen ved et surpriseparty på arbejdspladsen. Han deltog i et afdelingsmøde, som de holder hver 14. dag, og pludselig sagde lederen, at han havde fået en meddelelse om, at alle skulle mødes i gæstekantinen.

”Jeg tænkte, det måtte være noget virkelig alvorligt, for hvis det fx handlede om en organisationsændring, ville SU komme ind over. På vej derhen trak lederen mig så til side og spurgte, om jeg ikke havde set, der var indkaldt til SU-møde, så jeg stod stadig og fedtede med min telefon, da vi kom derover”, siger Kell Sønnichsen, og fortæller, at kollegerne stadig går og griner ad det.

”De vidste det jo godt. Men for mig tog det lidt tid at finde ud af det. Da jeg så kagemanden, tænkte jeg: ’nå, vi skal fejre noget’. Så fik jeg øje på Camilla, men det var først, da hun sagde, at jeg skulle have en tillidspris, det gik det op for mig. Jeg blev meget overrasket, men det var en dejlig overraskelse”.

Det mest synlige er ikke nødvendigvis det vigtigste

Når man spørger Kell, hvad der er det vigtigste i hans TR-arbejde, svarer han, at tidsmæssigt er det lønforhandlingerne.

”Det er også det mest synlige for medlemmerne, og selvfølgelig et vigtigt arbejde, som vi lykkes med. En overgang havde ledelsen præallokeret vores lønmidler, så vi kun havde småpenge at forhandle om, men det lykkedes os at få det ændret for cirka fem år siden”, siger Kell Sønnichsen, som er seniorkonsulent hos Styrelsen for IT og Læring i Aarhus.

Så lønforhandlingerne er ikke svære, og medlemmerne er i det store og hele tilfredse.

”I forhold til fx kommuner og regioner har vi faktisk noget at forhandle om. Vi er en IT-styrelse, og hvis der ikke er penge til løn, forsvinder folk. Så selv om vi ikke er lønførende, men har andre kvaliteter, skal lønnen jo stadig være fornuftig", siger han.

Han er næstformand i samarbejdsudvalget, og selv om det også er en vigtig rolle, mener han egentlig, at det er lynaflederrollen, der er den vigtigste.

”Jeg har opdaget, at noget af det vigtigste er, at vi som tillidsrepræsentanter kan tolke det, ledelsen siger, og få det forklaret for medlemmerne, så de forstår det”.

”Hvis der fx er rygter i gang, kan vi gyde olie på vandene, og på den måde kan vi tage murren i krogene og utilfredshed i opløbet og undgå en masse konflikter. Det er en vigtig del af TR-arbejdet”, siger han.

The grumpy old man

 For 20 år siden deltog Kell Sønnichsen på et årsmøde for tillidsvalgte, hvor man skulle rejse sig op efter TR-anciennitet. På det tidspunkt havde han kun været tillidsrepræsentant i et par år, og da de nåede til dem, der havde været det i 20-25 år, sagde han til sin sidemand, at hvis man havde været TR så længe, måtte man da blive indspist med ledelsen.

”Det mener jeg nu ikke, jeg er, men et eller sted er man måske lidt hurtig til at se ting fra ledelsens synspunkt. Jeg kan på forhånd slå nogle ting ned, og selv om det godt kan være det rigtige at gøre i nogle situationer, afviser jeg måske noget, som kunne lade sig gøre i andre”, siger han.

”Jeg kan ane konturerne af the grumpy old man henne i hjørnet, men jeg håber mine TR-kolleger skubber til mig, når det sker. Derfor er det også vigtigt, at vi får nogle lidt nyere tillidsrepræsentanter som modsvar”, siger Kell Sønnichsen, som i et stykke tid uden held har forsøgt at få en suppleant, som kan tage over for sig.

Indignationen er motivationen

I begrundelsen for prisen, står der blandt andet, at Kell har en enormt sprudlende personlighed og et stort engagement, som smitter af på andre. Og det er det med engagementet, som rører ham mest.

”Jeg har været tillidsrepræsentant i over 20 år og kan mærke, at den indignation, som driver værket, ikke er der helt så meget mere. Så det er godt at høre, at andre kan mærke engagementet og at få en pris, som helt klart booster motivationen”, siger han.

Det sprudlende tænker han hænger sammen med, at han altid kan stille sig op og sige noget, men sådan har det ikke altid været.

”Et stykke ad vejen har det været en rolle jeg påtog mig, når jeg havde TR-kasketten på. Så var det min pligt at mene og sige noget. Nu er det nok løbet tilbage, så jeg ikke behøver en kasket for at sige noget”, siger Kell Sønnichsen, som i sin tid blev tillidsrepræsentant for at få en plads i SU.

Aarhus var nemlig ikke repræsenteret i SU, selv om det stod i aftalerne, at der skulle være geografisk repræsentation, og den letteste måde at komme i SU på var at blive TR.

”Dengang havde jeg en eller anden indignation over, at man i København betragtede Aarhus som et vedhæng. Man kunne fx opleve at blive kaldt til et møde i København, som de så aflyste med et kvarters varsel, efter at vi var kommet over med toget. Så det var også noget af min motivation”, siger Kell Sønnichsen, og understreger, at nu har TR-rollen førsteprioritet.

Indignationen ligger lidt til familien. Kells mor var fra et klassisk fattigt arbejderhjem, hvor der ikke var råd til uddannelse.

”Så indignationen har jeg mest fra hende. Hun kunne sidde og sprutte over avisen, når hun følte noget var uretfærdigt. Men hun forsøgte ikke at ændre noget i modsætning til mig, som har taget masser af kasketter på. Det foregik mere over opvasken, hvor der blev luftet nogle klare holdninger til tingene”.

Kell bliver på TR-posten, indtil det lykkes at finde en, der vil tage over.

”For vi skal selvfølgelig have en tillidsrepræsentant. Det er en forudsætning for, at den danske model kan fungere, så når der ikke er andre, må jeg tage den”, siger han.

Derfor vandt Kell Sønnichsen prisen

”Kell har været aktiv som tillidsrepræsentant siden 2000 og har gjort en flot indsats gennem alle årene. Han holder masser af gode klubmøder og slår gerne dørene op i DM’s lokaler i Aarhus. Han har uddannet sig gennem hele sit virke for at holde sig opdateret om ny viden og indflydelsesmuligheder i TR-rollen. Kell deler gerne ud af sin egen viden og erfaring i TR netværk og i Facebookgruppen, og han har været i aktiv i ´Forskning og Formidling´ og ´DMO´ i mange år. Kell har ydet en stor og vigtig indsats, som tillidsrepræsentant hos Styrelsen for IT og Læring, hvor han gør en stor indsats for kollegaerne, især for at sikre trivsel og gode forhold på arbejdspladsen. Kell har en enormt sprudlende personlighed og et stort engagement, som smitter af på andre, og som er meget inspirerende.”

Kell Sønnichsen TR-prisen 2022
”Jeg ved, at du har taget et langt sejt træk med at få landet en lokal aftale om hjemmearbejde hos jer. Jeg ved også, at du har gjort et kæmpestort og grundigt arbejde ved jeres lønforhandlinger”, sagde DM’s formand Camilla Gregersen da hun overrakte tillidsprisen til Kell Sønnichsen, tillidsrepræsentant for DM’erne hos Styrelsen for IT og Læring i Aarhus. © Lars Holm