Til indhold

En fusion mere på vej

Fusion
Med en fusion mellem KI og DM er det muligt at skabe større fagpolitisk slagkraft, sikre et tværfagligt udviklingspotentiale, give medlemmerne adgang til styrkede aktiviteter og sikre et konkurrencedygtigt kontingent og en styrket position i rekrutteringen af nye medlemmer © Lasse Martinussen
En fusion mere på vej
0:00 0:00
Af Anna Dalsgaard

Hovedbestyrelserne i både DM og Kultur og Information har godkendt en kommende fusion, som betyder, at de to forbund formentlig smelter sammen 1. november 2023.

Ved årsskiftet træder fusionen mellem DM, JA (Jordbrugsakademikerne) og DSL (Danske Skov- og Landskabsingeniører) endeligt i kraft, og i november 2023 fusioner DM med Forbundet Kultur og Information (KI), hvis de cirka 4.000 medlemmer i KI siger ja til fusionen ved en urafstemning i marts 2023.

Med fusionen samles begge foreningers medlemmer i én enkelt fagforening medhenblik på at skabe større fagpolitisk slagkraft, sikre et tværfagligt udviklingspotentiale, give medlemmerne adgang til styrkede aktiviteter, sikre et konkurrencedygtigt kontingent og en styrket position i rekrutteringen af nye medlemmer.

Hvis fusionen med KI træder i kraft, betyder det blandt andet at:

  • KI’s arbejdspladsklubber bliver til DM-klubber, og KI-tillidsrepræsentanter bliver DM-tillidsrepræsentanter.
  • DM får en ny faglig søjle rettet mod nuværende og potentielle medlemmer, som arbejder med data og digitalisering ​
  • KI’s faggrupper bliver til DM-netværk ​

Vi orienterer jer om fusionen undervejs, og DM’s og KI’s sekretariater kontakter og vejleder berørte tillidsvalgte.​

Fusion
Med en fusion mellem KI og DM er det muligt at skabe større fagpolitisk slagkraft, sikre et tværfagligt udviklingspotentiale, give medlemmerne adgang til styrkede aktiviteter og sikre et konkurrencedygtigt kontingent og en styrket position i rekrutteringen af nye medlemmer © Lasse Martinussen