Til indhold

En del af lønstigningen fra OK21 slår igennem i staten 1. april

Kreditkort
© CardMapr /Unsplash
Af Minna Melgaard

De samlede lønstigninger aftalt ved OK21 bliver udmøntet gradvist over overenskomstens treårige periode. 1. april stiger lønnen i staten og pensionsprocenten for rådighedstillæg hæsves. BA’ers løntrin udvides for bachelorer i stat, region og kommuner.

Staten

Lønstigningen pr. 1. april 2022 på statens område er aftalt ved OK21-lønstigningen.

Se løntabeller for staten

Tillæg aftales som udgangspunkt i grundbeløb. For at få det aktuelle niveau skal der ganges med en reguleringsprocent, så de løbende reguleringer medregnes. Her er den aktuelle reguleringsprocent:

Grundbeløbet (31.3.2012-niveau) skal ganges med en samlet lønstigning på 1,134104 procent.

Når du skal omregne tillæg til aktuelt niveau, kan du med fordel bruge DM’s beregner

Læs mere om baggrunden for reguleringsordningen

1. april 2022 stiger pensionsprocenten på rådighedstillægget i staten fra 9 procent til 12,5 procent.

Stat, region og kommuner

Fra 1. april 2022 ændres bachelorers basislønforløb til trin 1, 2, 4, 5 og 6, hvor trin 4 er 2-årigt.

Hidtil har bachelorers sluttrin været trin 5, og vil fremadrettet være trin 6 for alle bachelorer. Ændringen gælder både stat, region og kommuner.

Kreditkort
© CardMapr /Unsplash