Til indhold

Skab en åben og lyttende kultur

Pelle Korsbæk Sørensen, RUC
Pelle Korsbæk Sørensen vil blandt andet tale om, hvordan man kan bygge en åbenhedskultur i organisationen, hvor man tør lytte, og hvordan man kan geare organisationen til at kunne håndtere og tage imod kritik. © Rasmus Nørlem Sørensen

Det er vigtigt at geare organisationer til at lytte til og gribe kritik, mener Pelle Korsbæk Sørensen, som på årsmødet for tillidsvalgte skal tale om moralsk stress og ytringsfrihed.

Moralske og etiske belastninger i arbejdslivet er desværre en kendt problematik for akademikere.

Det er fx de belastninger vi oplever, når vi fagligt set ikke kan stå inde for det, vi bliver bedt om at levere, eller når vi oplever kritisable forhold som er svære at adressere, fordi det ikke er legitimt at tale om på arbejdspladsen.

Pelle Korsbæk Sørensen, ph.d. er Adjunkt ved Roskilde Universitet på institut for Mennesker og Teknologi. Han forsker blandt andet i følelsesmæssige og etiske dimensioner i sundhedsarbejdet og de belastninger, der kan forbindes med ikke at kunne udleve den etiske fordring i arbejdslivet.

På årsmødet stiller han skarpt på problematikken og de reaktioner og muligheder, der er til rådighed, når presset er højt. For hvad er mulighederne, hvis man som medarbejder oplever ikke at kunne gøre det, man finder fagligt rigtig i sit arbejde?

Vælger man at bruge sin stemme, og påpege kritisable forhold, selvom man løber en høj risiko ved at gøre det? Forlader man projektet, teamet eller ligefrem jobbet, hvis presset står på over tid? Eller begynder man at distancere sig - eller måske resignere? Strategierne for “overlevelse” kan være individuelle eller tages op i fællesskabet og i organisationen.

Det kan være vigtigt at være opmærksom på de handlinger, der går forud inden sager om kritik kommer for langt ud.

Derfor er det godt, hvis tillidsrepræsentanter og ledere tør lytte til kritik, for så er der et tydeligt handleaspekt på den anden side.

Hør, hvordan du kan skabe en åbenhedskultur

Pelle Korsbæk Sørensen vil blandt andet tale om, hvordan man kan bygge en åbenhedskultur i organisationen, hvor man tør lytte, og hvordan man kan geare organisationen til at kunne håndtere og tage imod kritik.

For hvis man som medarbejder oplever ikke at kunne gøre det, man finder fagligt rigtig i sit arbejde, opstår der moralske og etiske belastninger. Nogle vil begynder at distancere sig eller måske resignere, og selv om det kan være en fin strategi for en tid, er det problematisk, hvis det bliver en generel strategi, for det skaber et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Han vil med sit oplæg tilbyde begreber og et udvidet ’sprog’ for at adressere moralske- og etiske belastninger i arbejdslivet, så du som tillidsvalgt bliver klogere og får redskaber til at tage første skridt i retning af en mere åben dialog og et bedre etisk miljø på arbejdspladsen.

Se hele programmet for årsmødet for tillidsvalgte

Tilmeld dig årsmødet

Pelle Korsbæk Sørensen, RUC
Pelle Korsbæk Sørensen vil blandt andet tale om, hvordan man kan bygge en åbenhedskultur i organisationen, hvor man tør lytte, og hvordan man kan geare organisationen til at kunne håndtere og tage imod kritik. © Rasmus Nørlem Sørensen