Til indhold

Årsmøde for tillidsvalgte 2021 - Program

Dag 1 - 10. november 2021

9.30 Indregistrering og kaffe

10.00 Velkomst ved DM's formand Camilla Gregersen

10.10 Nye tendenser i arbejdslivet – nye dialoger mellem ledere og medarbejdere

Plenumoplæg ved Anders Raastrup Kristensen

Coronakrisen har udfordret vores måder at arbejde på, og vi kommer nok ikke til at vende tilbage til det arbejdsliv, som vi kendte før corona. En af de tendenser, der tegner sig er en  større efterspørgsel efter mulighed for hjemmearbejde blandt nogle, mens andre har brug for at være mere på arbejdspladsen. Vi må også forvente en større  udbredelse af hybride arbejdsformer, hvor nogle medarbejdere vil være til stede onsite, mens andre vil arbejde online. 

Vi sætter spot på de nye udfordringer i arbejdslivet, der skal diskuteres og løses i samarbejdet mellem ledere og medarbejdere. Hvad skal du som tillidsvalgt være forberedt på at diskutere? Det kan være spørgsmål som:

 • Hvad sker der med den ”sociale indretning”, når man ændrer på den fysiske indretning? 
 • Hvordan skal vi indrette vores fysiske arbejdsplads, så den fungerer godt for dem, der ikke bare kan eller vil arbejde hjemmefra?·      
 • Hvordan kan vi skabe et retfærdigt arbejdsfællesskab, når arbejdsbetingelser, bliver mere individualiserede og kollektive rettigheder kan gå hen og få mindre betydning?

11.00 Pause og lokaleskift

11.20 Valgfrie aktiviteter - Vælg mellem: 

 • Fællesskab og medarbejderskab i den nye hybride organisation ved Trille Frodelund Lykke
 • Stress, forebyggelse og psykologisk tryghed ved Lill Palmblad
 • Bæredygtige arbejdspladser og grøn omstilling ved Mattias Friis Jørgensen (Deltager Danmark)
 • På arbejde blandt ting og teknologier ved Mikkel Bille, RUC (Modtager af DM’s forskerpris 2021)

Læs mere om valgfrie aktiviteter på dag 1 her

Valgfrie aktiviteter - dag 1

13.00 Frokost

14.00 Tid til at netværke

Gåture eller hygge i loungeområdet med andre tillidsvalgte. Besøg i DM's stande med fokus på arbejdsmiljø og MP's stand. Kaffe og tid til Check-in

15.00 Ligestilling - Skaber din arbejdsplads ulige vilkår?

Plenumoplæg ved Rikke Voergård-Olesen

Med #metoo er låget røget af bøtten og flere og flere bliver bevidst om ulige vilkår og ulighedsskabende normer på arbejdspladserne. Som TR eller AMR har du ansvar for at hjælpe alle dine kolleger med fair og lige vilkår samt et ordentligt arbejdsmiljø. Du er derfor ude i en hård kamp mod ulighedsskabende arbejdspladsnormer. Uligeløn, ulige adgang til barsel og utryghedsskabende og ulighedsskabende omgangsformer er en del af virkeligheden på mange danske arbejdspladser.

Flere arbejdspladser er begyndt at tilegne sig viden om hvordan de kan arbejde med at ændre ulighedsskabende normer, men mange er stadigvæk ikke kommet i gang. Uanset hvordan det er på din arbejdsplads, har du brug for viden om hvordan arbejdspladsnormerne skaber ulige vilkår og hvilke redskaber du som TR/AMR kan tage i brug.

16.00 Pause og lokaleskift

16.20 Sektorvise aktiviteter

Læs mere om, hvad din sektorbestyrelse inviterer dig til her

Sektorvise aktiviteter

18.00 Pause og baren åbner

19.00 Middag og uddeling af Tillidsprisen

 

Dag 2 - 11. november 

9.00 Moralsk stress og ytringsfrihed

Plenumoplæg ved Pelle Korsbæk Sørensen 

Moralske og etiske belastninger i arbejdslivet er desværre en kendt problematik for mange akademikere. Det er fx de belastninger vi oplever, når vi fagligt set ikke kan stå inde for det, vi bliver bedt om at levere, eller når vi oplever kritisable forhold som er svære at adressere, fordi det ikke er legitimt at tale om på arbejdspladsen. 

Med dette oplæg stiller vi skarpt på problematikken og de reaktioner og muligheder, der er til rådighed, når presset er højt. For hvad er mulighederne, hvis man som medarbejder oplever ikke at kunne gøre det, man finder fagligt rigtig i sit arbejde? Vælger man at bruge sin stemme, og påpege kritisable forhold, selvom man løber en høj risiko ved at gøre det? Forlader man projektet, teamet eller ligefrem jobbet, hvis presset står på over tid? Eller  begynder man at distancere sig - eller måske resignere? Strategierne for “overlevelse” kan være individuelle eller tages op i fællesskabet og i organisationen. 

Med dette oplæg sigter vi mod at tilbyde begreber og et udvidet ’sprog’ for at adressere moralske- og etiske belastninger i arbejdslivet, så du bliver klogere og får redskaber til at tage første skridt i retning af en mere åben dialog og et bedre etisk miljø på arbejdspladsen.

10.15 Paneldebat om TR's og AMR's rolle i 2021 

Som tillidsvalgt har man mulighed for at gentænke sin rolle i hvervet, hvis man gerne vil opnå mere indflydelse end hidtil. Man kan trække på det bedste fra den traditionelle rolle som tillidsvalgt. Man kan også søge svar på aktuelle udfordringer ved at afprøve nye måder til at få indflydelse på det, der optager kollegerne i samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse. Men har arbejdsgiverne opdaget, hvor vigtige tillidsvalgte er? Udnytter de faglige organisationer potentialerne for at organisere og understøtte positive forandringer på arbejdspladserne? Ifølge panelet er der behov for et wake-up call!

Netværk for tillidsvalgte i DM inviterer til paneldiskussion og debat i salen om de tillidsvalgtes rolle, nu og i fremtiden.

Panellet består af: 

 • Kommunaldirektør i Egedal Kommune Christine Brochdorf
 • Chefkonsulent og erhvervsforsker Bent Gringer
 • Tillidsrepræsentant i Aarhus Kommune Margit Johansen 

Moderator: Carsten Ortmann, tillidsrepræsentant og vært i Danmarks Radio

12.00 Frokost

13.00 Valgfrie aktiviteter - vælg mellem

 • Få indflydelse og find handlemuligheder ved Annette Schmidt Højby
 • Opfølgning på APV og trivselsmålinger ved Lill Palmblad
 • Konflikthåndtering ved Lasse Tørslev
 • Arbejdsmiljøets New Normal, distancearbejde på godt og ondt ved Christine Ipsen

Læs mere om valgfrie aktiviteter - dag 2

Valgfrie aktiviteter - dag 2

15.00 Fælles afslutning med alle - Farvel og tak for denne gang

Tilmeld dig her