Til indhold

DM’ere kan udføre opgaver i kritiske funktioner i kommunerne

Coronakit
© Foto: Unsplash
Af Anna Dalsgaard

Inden jul indgik KL og Forhandlingsfællesskabet en ny aftale om fleksibilitet i kommunerne, og akademikere i blandt andet Aarhus er i gang med at udføre opgaver i kritiske funktioner. Som TR kan du sikre en god aftale for dine kolleger

Lige som under hjemsendelsen i foråret, indgik KL og Forhandlingsfællesskabet i midten af december en aftale, som skal sikre stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt, som det hedder i erklæringen.

Med aftalen får kommunerne mulighed for at bede medarbejdere om at varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning til sådanne funktioner.

Opgaverne kan ligge på andre tidspunkter, end de normalt arbejder på, og arbejdsstedet kan også være et andet, lige som arbejdet også kan høre under andre overenskomstområder.

Parterne er enige om, at varetagelse af opgaver uden for det normale arbejdsområde helst skal baseres på frivillighed, og at arbejdsgiver har ansvar for den nødvendige oplæring.

Det er kun på det kommunale område, at der er lavet en ny aftale om gensidig fleksibilitet. Regionalt ansatte akademikere kan således ikke pålægges at udføre arbejde udenfor deres overenskomstområde.

Vi ser dog, at der er regioner der beder akademiske medarbejder om at udføre andre opgaver, fx ved at indgå som en del af vaccinationsprogrammerne. Sker det anbefaler DM, at der indgås aftaler i stil med de kommunale, og at aftalerne bygger på frivillighed. 

Det skal du være opmærksom på

Hvis du har mulighed for det, kan du være med til at sikre, at dine kolleger får de bedst mulige vilkår, hvis de bliver bedt om at udføre kritiske opgaver:

  • Aftalerne skal være frivillige. Medarbejderne skal kunne sige nej, hvis vilkårene ikke er attraktive, eller de ikke har lyst til at medvirke pga. utryghed, familiemæssige forhold eller andet.
  • Medarbejderne skal have den fornødne oplæring.
  • Aftalerne skal være midlertidige.
  • Arbejde på skæve tidspunkter bør honoreres.
  • Hvis udlånte medarbejdere får længere transporttid til en midlertidig arbejdsplads, skal den ekstra transporttid være arbejdstid.
  • Der skal aftales en løsning på, hvordan medarbejdernes sædvanlige opgaver bliver løst, mens de udfører andre opgaver, så den enkelte udlånte medarbejder, ikke kommer tilbage til en kæmpe bunke og selv har ansvaret for at afvikle bunken, når udlånet slutter.
  • Mulighed for at blive fremrykket til corona-vaccination på lige fod med den personalegruppe, man udfører arbejdet sammen med.

Se eksempler på to aftaler

Silkeborg Kommune
Aarhus Kommune

Endnu er kun få DM’ere i gang med andre opgaver

En hurtig og helt uvidenskabelig rundspørge blandt udvalgte tillidsrepræsentanter og i DM’s sekretariat viser, at ikke mange akademikere indtil nu er blevet bedt om at udføre opgaver i kritiske funktioner i coronaberedskabet i kommunerne.  

Dog er nogle få DM’ere i Aarhus og Skanderborg kommuner i gang med sådanne opgaver, eller har meldt sig til frivilligt at udføre opgaver i understøttende funktioner.

I Aarhus Kommune har tillidsrepræsentant Margit Johansen kendskab til, at cirka 18 akademikere har meldt sig til.

”Jeg ved ikke, om de alle er kommet ud. De frivillige bliver fordelt mellem magistratsområderne, som så kan trække på dem, hvis det bliver nødvendigt”, siger Margit Johansen, som er tillidsrepræsentant for cirka 60 DM-medlemmer og cirka 10 IDA-medlemmer.

DM har kendskab til omkring 10 lokalaftaler

DM’s sekretariat har kendskab til, at cirka 10 kommuner har indgået lokalaftaler om gensidig fleksibilitet.

Aarhus er en af de kommuner, som har lavet en aftale, som sikrer de vilkår, medarbejderne er omfattet af, når de udfører andre opgaver, end de plejer. Aftalen dækker både Akademikerne og Fagbevægelsens Hovedorganisation.

”Lokalaftalen for Akademikerne er forhandlet af AC-klubformanden og har især fokus på honorering udenfor normal arbejdstid, altså aften og weekend”, siger Margit Johansen.

Ifølge aftalen honoreres AC’erne for skæve arbejdstider med afsæt i HK-overenskomstens bestemmelser.

Dette er fint, da AC’erne ofte bliver sat til administrative støttefunktioner, og AC-overenskomsten ikke har faste bestemmelser for honorering af aften- og weekendarbejde.

De fleste har understøttende administrative funktioner

Margit Johansen arbejder i Magistraten for Sundhed og Omsorg, der dækker ældreområdet, og hendes fornemmelse er, at hendes magistrat er den eneste, der i øjeblikket bruger aftalen i Aarhus Kommune.

”Vi er rigtig presset, da der er smitte på flere plejehjem, både blandt beboere og personale”, siger hun.

Hun fortæller, at de fleste arbejder med understøttende opgaver i forhold til testning af personalet på plejehjemmene. Fx på et stort plejehjem for demente, hvor de er med til at koordinere testningen af personalet og understøtte administrativt.

”Så det er ikke selve testningen, men de understøttende administrative opgaver, de tager sig af”, siger hun, og fortæller, at da alle skulle vaccineres, bestod opgaven fx i at støtte med indhentning af tilsagn til vaccinen, da nogle af de demente borgere er så hårdt ramt, at man skulle have fat i pårørende for at få tilsagn.

Margit Johansen arbejder som udviklingskonsulent inden for sundhedsområdet og koordinerer organiseringen af testningen i området.

”Derfor har jeg også selv valgt at blive oplært inden for testningen, så jeg også kan hjælpe, hvis det bliver nødvendigt. Ikke som tillidsrepræsentant, men som almindelig medarbejder.

”Hvis man vil, kan man oplæres til at pode, men jeg har valgt at blive oplært til at scanne sundhedskort og rør, som bruges ved testningen”, siger hun.

Frivillighed

Margit Johansen siger, at de kolleger, hun har snakket med, har meldt sig frivilligt til opgaverne, og at det giver god mening.

”Når man arbejder inden for ældreområdet, kommer man ret tæt på de pressede kolleger og har stor forståelse for, hvor vigtigt det er, at vi kommer igennem det her”, siger hun, og understreger, at frivilligheden er supervigtig.

”Da jeg skrev til dem om aftalen, pointerede jeg, at man ikke skulle have dårlig samvittighed, hvis man ikke meldte sig, for det er vigtigt, at ingen føler sig presset”, siger hun.

”Jeg har ligeledes kommuneret på tværs af mine TR-kolleger i fx FOA og Dansk Sygeplejeråd, så de ved, hvilke vilkår, vi er der på. Fx, at der skal forsvarlig oplæring til, inden de kommer ud, så det ikke koster de andre derude mere tid. Vi skal sikre, at vi reelt er understøttende”, siger hun.

Kontakt DM hvis der er problemer

Hvis du som tillidsrepræsentant oplever, at der er problemer med at indgå lokalaftaler, skal du kontakte DM.

Læs fælleserklæringen

Coronakit
© Foto: Unsplash