Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold
27. juni 2019

TR under ressortomlægninger

Skal du og dine kolleger skifte ressortområde i forbindelse med den nye regering? Læs om, hvad det betyder for jeres ansættelse, og hvad du kan gøre som TR.

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

Grundlæggende betyder ressortomlægninger ikke nogle ændringer i vilkår for dig og dine kolleger. I er ansat på nøjagtig samme vilkår og med samme løn og i udgangspunktet også med samme tillæg.

I forbindelse med ressortomlægninger mellem forskellige ministerier eller omlægninger inden for et ministerområde, vil den nye arbejdsgiver ikke kunne opsige medarbejdernes erhvervede løn- og ansættelsesvilkår. I er som medarbejdere fortsat ansat i henhold til den samme overenskomst, og vil ofte varetage de samme arbejdsopgaver i samme stilling.

Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med en ressortomlægning, kan du altid ringe til DM på 38 15 66 00.

Forhåndsaftaler

Udgangspunktet er, at de forhåndsaftaler om fx optjening af bonus eller tillæg flytter med medarbejderen, men sørg for at få en klar aftale om dette med ledelsen. Det er en god ide, at du som TR får overblik over, hvilke forhåndsaftaler der ligger for dine medlemmer. Husk også at undersøge, om der er mere favorable aftaler i jeres nye ressortministerium, som I bør for forhandlet hjem i stedet.

Omlægning af ferie 

Sommerferien står for døren, og nogle af dine medlemmer kan blive bedt om at omlægge deres ferie. Hvis ledelsen skal pålægge en medarbejder at omlægge sin ferie, skal der være tale om en force majure-lignende situation. Det er et valg med efterfølgende ressortomlægninger som udgangspunkt ikke. I få helt centrale funktioner kan det dog være anderledes. Hvis en medarbejder skal have omlagt ferien, skal der findes en fornuftig kompensation i form af erstatningsferie, ekstra betalt frihed og erstatning for eventuelle økonomiske tab.

Tilgodehavende afspadsering

Der kan være forskellige aftaler om, hvordan afspadsering skal afvikles. Sørg for at få en aftale med ledelsen om, hvad der kan overføres til det nye ansættelsessted, hvad der skal afvikles forinden, og hvad der eventuelt skal udbetales eller honoreres i en eller anden form.

Kutymer og arbejdstidsaftaler

Flekstidsaftaler, særlige aftaler om honorering for aften- eller weekendvagter og arbejdstidsaftaler kan variere fra arbejdsplads til arbejdsplads. Nogle aftaler er formelle og andre findes som kutymer eller faste traditioner på arbejdspladsen.

I udgangspunktet bliver disse aftaler eller kutymer overført sammen med jer til den nye arbejdsplads, men sørg for at indgå en klar aftale med ledelsen om dette.

TR-regler

Hvad enten du skal overflyttes til en arbejdsplads, der allerede har en TR, eller er TR på en arbejdsplads, der skal modtage nye medarbejdere og måske også en anden TR, anbefaler DM, at du eller I hurtigst muligt samler klubben og drøfter organisering af klubben i fremtiden.

Det er vigtigt, at den nye klub kommer godt fra start, og at I får aftalt, hvem der skal fortsætte som TR, eller om der eventuelt skal være nyvalg. Det kan være, at det i en overgangsperiode er muligt og hensigtsmæssigt at have flere tillidsrepræsentanter. Hvor mange tillidsrepræsentanter, der er ret til, følger som udgangspunkt reglerne i TR-cirkulæret i staten, men kan også aftales med ledelsen.

Hvis du som TR bliver afskåret fra at udføre dit hverv i forbindelse med omlægningen, skal sagen forhandles med DM.