Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold
28. februar 2019

OK18: Implementeret eller bare aftalt?

Hvor bliver overenskomsterne af? Og hvad kan I administrere efter, mens I venter?

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

Blækket er mere end knastørt på papiret, og alligevel er der en del af de vilkår, som blev aftalt under OK18, der ikke er blevet til virkelighed. Hvad venter vi egentlig på?

Aftalen er i hus, men: de statslige og regionale arbejdspladser kan formelt set ikke administrere efter aftalen. De skal nemlig afvente, at Moderniseringsstyrelsen og Danske Regioner udsender overenskomsten med et cirkulære, de kan administrere efter. Indtil da skal de administrere efter cirkulæret fra OK15. Kommunernes cirkulære er udkommet.

Processen tager tid, og cirkulæret kommer som regel i sensommeren. Denne gang har det altså taget ekstraordinær lang tid. Det ændrer dog ikke ved det aftalte, og når cirkulærerne kommer, vil den del af aftalerne, der handler om løn eller pension, blive reguleret med tilbagevirkende kraft.

Den betalte spisepause er ikke en ændring i vilkårene, som skal implementeres. Derfor har forsinkelsen ikke nogen betydning for den del af overenskomstaftalen.

 • Staten

  På statens område betyder det manglende cirkulære følgende:

  Løn og pension

  Almindelige lønreguleringer er implementeret. Dem burde du og kollegerne kunne se på lønsedlen fra oktober 2018 og frem, og der kommer en regulering mere 1. april.

  Tjek lønreguleringen på dm.dk

  Det nye grundbeløb for trin 1 og 2 – det vil sige grundbeløbet for bachelorerne – afventer cirkulæret og vil blive reguleret med tilbagevirkende kraft.

  Forhøjelsen af pensionsprocenten for ph.d.’er afventer cirkulæret og vil blive reguleret med tilbagevirkende kraft.

  Special- og chefkonsulenter

  Løn og vilkår for den nye stillingskategori chefkonsulent med personaleledelse afventer cirkulæret. Det betyder, at man reelt ikke ansætter i denne stillingskategori endnu.

  Den nye aftale, om at DM og dermed også dig som TR ikke længere skal godkende lønnen for special- og chefkonsulenter, træder også først i kraft, når cirkulæret er udkommet.

  Eksterne lektorer på universiteter

  Aftalen om at eksterne lektorer på universiteterne var sikret mindst 100 arbejdstimer om året, blev ophævet 1. januar 2019 og er dermed gældende nu.

  Kompetenceudvikling

  Rådgivning og økonomisk støtte til individuel kompetenceudvikling ligger i Kompetencesekretariatet, der også varetager administrationen af Den Statslige Kompetencefond, som er en del af OK18.

  Ændringerne i administrationen af midlerne bliver implementeret løbende, og man kan orientere sig på www.kompetenceudvikling.dk

  Ferie

  På statens område blev det aftalt, at nyuddannede har ret til fem fridage med løn i deres første ansættelsesår i perioden frem mod 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft.  Dette er allerede implementeret, fordi der er udfærdiget et cirkulære på området.

  Se cirkulæret om ferie til nyuddannede (pdf)

  Læs mere om den nye ferielov

  Plustid

  Aftalen om plustid fra 2008 er blevet ændret, så arbejdsgiver har mulighed for at indgå en aftale direkte med den enkelte medarbejder uden at det skal gennem dig. Det står fortsat medarbejderne frit for at takke nej til aftalen, ligesom medarbejderne fortsat kan kontakte TR og DM for rådgivning, inden de indgår aftale om plustid. Ingen ansatte kan sættes op på 40 eller 42 timer mod deres ønske. Aftalen om plustid afventer også cirkulæret og bør altså gå gennem dig som tillidsrepræsentant, indtil cirkulæret foreligger.

 • Kommuner

  På det kommunale område er cirkulæret udkommet og ligger på dm.dk. Det betyder, at alle de ændringer, der blev aftalt er gældende. Dog mangler uddannelsesbilaget, som er det bilag, der beskriver, hvilke typer uddannelse der er dækket af overenskomsten, mangler stadig på det kommunale område. Det kan have betydning, hvis du skal være med til at ansætte en cand.soc., fordi de ikke fremgår af det gamle uddannelsesbilag.

  Se cirkulæret på dm.dk (pdf)

  Husk, at der ud over aftalerne om lønstigninger fx også blev aftalt bedre vilkår i forbindelse med løn under sorgorlov og fravær ved fertilitetsbehandling.

  Genlæs alle overenskomstresultaterne på dm.dk

 • Regioner

  På det regionale område er cirkulæret heller ikke kommet endnu. Det betyder følgende:

  Løn og pension

  Almindelige lønreguleringer er implementeret. Dem burde du og kollegerne kunne se på lønsedlen fra oktober 2018 og frem, og der kommer en regulering mere 1. oktober.

  Tjek lønreguleringen på dm.dk

  Det nye grundbeløb for trin 1 og 2 – det vil sige grundbeløbet for bachelorerne – afventer cirkulæret og vil blive reguleret med tilbagevirkende kraft.