Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold
28. september 2018 Af Holger Anderson

Brug TR-hvervet som karrierespringbræt

Dine kompetencer som tillidsvalgt gør dig til en strategisk dygtig og socialt kompetent medarbejder - og derfor også en bedre leder, hvis du vil den vej, råder DM-konsulent.

Tillidsvalgte i DM har taget hvervet op af mange forskellige årsager. Nogle er optagede af løn og ansættelsesvilkår, nogle af arbejdspres og trivsel på arbejdspladsen, andre af gode fællesskaber og samarbejdsrelationer.

Men uanset hvordan du er kommet ind i hvervet, er de kompetencer, du får som tillidsvalgt meget værdifulde. Derfor åbner hvervet også op for flere karrieremuligheder. 

Gitte Grønkær Svendsen, som er karrierekonsulent i DM, forklarer. 

”Tillidsrepræsentanter får et stærkt sæt kompetencer, som kan gøre dem meget værdifulde for en arbejdsplads, og som de kan tage med sig i deres karriere.” 

Her er Gitte Grønkær Svendsens eksempler på TR-kompetencer, du kan bruge i dit videre arbejdsliv.

Forhandling

  • I rollen som TR får du erfaring med og uddannelse i forhandlingsteknikker. Du kan endda få en diplomuddannelse gennem DM i forhandling. Forhandling handler dybest set om at forstå den andens perspektiv og oplevelse af verden. Du skal  kunne aflæse kontekst, interesse og processer nøje, være to skridt foran og få øje på  handlemuligheder og fælles løsninger - også dem der ikke umiddelbart er synlige. 

Det er ikke kun brugbart i TR-hvervet, men i mange jobfunktioner og ansvarsroller i en magisterkarriere.

Sociale kompetencer

  • I TR-hvervet drager du omsorg for dine kolleger og er ofte optaget af  jeres sociale og organisatoriske arbejdsmiljø. Du lærer som TR i DM en masse, om alt det der skal til for, at arbejdsfællesskaber fungerer godt og mennesker trives, når de går på arbejde. Tillidsbaseret kommunikation, konfliktløsning og stressforebyggelse er en del af dit repertoire, og du får masser af viden om, hvordan man kan værne om arbejdsmiljøet på den lange bane. 

De kompetencer du får ud af det, gør dig både til en god kollega og samarbejdspartner, men kan også hjælpe dig med at blive en bedre leder eller projektleder, som kan se hvad der skal til for at kunne lykkes med opgaverne som medarbejder på en arbejdsplads.

Strategisk viden og forståelse om arbejdspladsen 

  • Som tillidsvalgt bliver du god til at læse en arbejdsplads, du får et skarpere blik for kerneopgave, kommandoveje, kompetencer og kulturen blandt de mennesker, som befolker din arbejdsplads. Du lærer en masse om, hvad der skal til for, at en arbejdsplads fungerer som et samlet hele, også når den er i forandring.

Den viden gør, at du har nemmere ved at forstå og samarbejde med andre fagligheder og på tværs af funktioner på din nuværende eller fremtidige arbejdsplads. Det at kunne se helheden er afgørende, hvis du senere vil gå ledervejen. 

Mange stillinger kræver desuden kompetencer til at arbejde med  strategi, budgetter og ressourceallokering, og det er sjældent fremmed land for tillidsvalgte. Vores tillidsvalgte har masser af erfaring med benhårde forhandlinger om  hvordan ressourcer og opgaver fordeles og løses indenfor en stadig snævrere økonomisk ramme på arbejdspladserne. 

Der er ifølge Gitte Grønkær Svendsen, mange spændende karriereveje at gå som TR, også hvis man vælger ledervejen. 

”TR er er kritiske og konstruktive med- og modspillere over for ledelsen. I sidste ende handler hvervet jo om, at bidrage til velfungerende arbejdspladser, hvor medarbejderne får de bedste faglige og personlige udfoldelsesmuligheder og mulighed for at lykkes med det de laver. Og det er jo ikke så forskelligt fra god ledelse. ” siger hun.

Brug DM

Har du brug for sparring om, hvordan du udvikler dig som tillidsrepræsentant, kan du booke en karrieresamtale på  dm@dm.dk eller kontakte din personlige DM-konsulent.