Til indhold

Netværk for tillidsvalgte

Bliv en del af et stærkt netværk sammen med andre tillidsvalgte. Gennem netværket får du konkrete redskaber, så du i fællesskab med dine kolleger kan skabe forandringer hjemme på arbejdspladsen.

Et netværk med andre tillidsvalgte kan give dig ny inspiration og fornyet gejst til at løse udfordringerne på din arbejdsplads.

Udover sparring og erfaringsudveksling, får du et læringsfælleskab og konkrete værktøjer til at skabe et fagligt fællesskab med kollegerne på din arbejdsplads.

Meld dig ind i dit regionale netværk

Vi har opdelt landet i fem netværk, og alle tillidsvalgte er som udgangspunkt medlemmer af netværket i deres region. Dog skal du selv tilmelde dig, da vi ikke må gøre det for dig i forhold til persondataloven.

Tilmeld dig dit regionale netværk her

Du får konkrete værktøjer til at arbejde strategisk 

Med netværkene imødekommer vi efterspørgslen efter fællesskaber, hvor I som tillidsvalgte først og fremmest får adgang til hinandens erfaringer og metoder.

Dermed skaber vi sammen et læringsfællesskab, hvor du får konkrete værktøjer til at arbejde strategisk med at forbedre løn- og arbejdsforhold og til at mobilisere kollegerne, så I kan opnå resultater sammen.

De regionale netværk er en form for permanente paraplynetværk med tovholder og kernegruppe. De fungerer som et anker, der sørger for, at der sker noget lokalt, og at specialiserede netværk bliver ved med at opstå og leve.

Start dit eget netværk eller find et, der passer

Mindre netværk bliver dannet efter behov og får lov til at leve så længe, der er brug for dem. Så hvis du har en udfordring eller en god idé til et emne, der kan komme op at flyve i et netværk, er der ikke langt til at starte et nyt, ligesom du kan gå med i et af de netværk, der allerede er opstået. 

Sådan starter du dit eget netværk
Find specialiserede netværk

Sammen skaber vi forandringer

Vi har brug for stærke fagforeninger. Akademikere skal fx stå på mål for meget i den offentlige og politiske debat.

Derfor prioriterer DM nu fællesskabet endnu stærkere. For det er vigtigt at stå sammen i stærke fællesskaber, så vi fortsat kan forbedre løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne.

I DM vil vi fællesskabet

DM er en fagforening med power. Vi kan træde ind i det inderste politiske rum i partierne og organisationerne, når vi kæmper nationalt for bedre løn- og ansættelsesforhold. 

Det har stor betydning for medlemmerne. Men der er i lige så høj grad brug for forandringer på den enkelte arbejdsplads, og her er du som tillidsvalgt krumtappen. Du kan sammen med kollegerne finde ud af, hvilke udfordringer I har på jeres arbejdsplads, og I kan løse dem sammen. Det skaber sammenhold og medlemmerne får i højere grad øje på fagforeningens berettigelse. Det er med til at fastholde medlemmer og skabe interesse hos potentielle medlemmer. Og jo større volumen vi har som fagforening, jo større indflydelse kan vi få.

Derfor er netværk for tillidsvalgte en vigtig brik i at skabe fællesskaber og til at nå i mål med at skabe forbedringer.

Involver kollegerne og opnå resultater sammen

Bliv en del af et stærkt netværk sammen med andre tillidsvalgte. Gennem netværket får du konkrete redskaber, så du i fællesskab med dine kolleger kan skabe forandringer hjemme på arbejdspladsen.