Her kan du læse om de gældende regler for arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte adjunkter og lektorer på professionshøjskoler og erhvervsakademier følger alle arbejdstidsreglerne i Overenskomst for akademikere i staten.

Der er fastsat særlige regler om arbejdstidsregistrering - læs mere (pdf).

Ved overenskomstforhandlinger i 2021 er der blevet fastsat nogle rammer for drøftelse af opgaveportefølje sammenholdt med den enkeltes tidsregistrering, som fremgår af bilag 6 i overenskomsten.

Der har tidligere på professionshøjskolerne været en lang tradition for at indgå lokale arbejdstidsaftaler med hjemmel i Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler. De aftalemæssige rammer for indgåelse af sådanne aftaler gælder fortsat. Lokalaftalerne forhandles af tillidsrepræsentanterne på det enkelte UC.

Anvendelse af regler om arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

Politik om arbejdstid

Når du er logget ind som tillidsrepræsentant eller medlem, vil du kunne se DM Professionshøjskolers politik om arbejdstid, herunder:

  • DM Professionshøjskolers vejledning om lokalaftaler
  • DM Professionshøjskolers vejledning til tillidsrepræsentanter om arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse på en professionshøjskole uden arbejdstid

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}