Her finder du vores vejledning til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø på professionshøjskoler. Du kan også læse generelt om psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Professionshøjskoleområdet har gennem de sidste 20 år været udsat for vedvarende organisations- og strukturændringer – fra selvstændige uddannelsesinstitutioner, over CVU-dannelserne til professionshøjskolerne under et University College – med deraf følgende belastninger i det psykiske, men også det fysiske arbejdsmiljø.

Heri kan du også finde en oversigt over DM's tilbud til medlemmer, der får problemer i forbindelse med det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, der ikke kan løses af TR/AMR, fx arbejdsbetinget stress med deraf følgende sygemelding.

På dm.dk finder du generelle oplysninger om det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, og de pjecer DM har udgivet, blandt andet: 

Læs mere om hvervet som arbejdsmiljørepræsentant

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}