Til indhold

Drømmer du om at blive din egen chef?

DM
© Lasse Martinussen

I DM tilbyder vi et skræddersyet online-iværksætterforløb til dig, som netop har eller er på nippet til at springe ud i livet som selvstændig.

Har du, eller er du på nippet til at springe ud i livet som selvstændig? Vi ruster dig så godt som muligt på de krav og kompetencer, som et liv som selvstændig stiller, når du skal gå fra idé til handling og undgå de største faldgruber.

Derfor tilbyder DM fire online workshops, hvor vi sætter fokus på de centrale krav og kompetencer, du bliver udfordret på, når din virksomhedsidé skal foldes ud.

Alle webinarer er praktisk orienteret og veksler mellem oplæg og gruppearbejde.

Beskrivelse af de fire workshops

 • Workshop 1 – Vision

  På workshoppen bliver du hjulpet til at få defineret et solidt visionsgrundlag for din virksomhed. Du får hjælp til at kortlægge dine styrker og svagheder, samt identificere hvilke barrierer du skal overkomme såvel som hvad der driver din motivation.

  Du får en grundig introduktion til livet som selvstændig. Hvilke implikationer kan valget af denne karrierevej have på privatlivet? Hvordan sikrer du dig støtte fra dit bagland? Hvordan forholder du dig til kritiske/bekymrede røster?

  Vi gennemgår iværksætterrejsen samt hvilke udviklingstrin en virksomhed gennemgår. Du får tips og tricks til at prioritere din bedst muligt og bliver introduceret for de vigtigste modeller og principper i lean startup, som er en metode til hurtig og agil forretningsudvikling. Og endelig en grundig introduktion til livet som selvstændig og hvilke overvejelser du bør gøre dig ift. privatlivet?

  Læs mere og tilmeld dig her

 • Workshop 2 – Strategi og eksekvering

  Hvor visionen udgør kernen af din virksomhed skal strategien beskrive, hvordan du gør visionen til virkelighed.

  På workshoppen kommer du til at arbejde med din forretningsmodel. Vi kommer ind på temaer som:

  • Forretningsmodellens 9 delelementer
  • Omverdensanalyse
  • Feedback på din forretningsmodel, styrker, svagheder og alternativer.

  Du får hjælp til at forberede dit første kundemøde. Hvem er dine kunder, hvad prøver de at opnå og hvor finder du dem henne?

  Workshoppen forbereder dig på din første salgssituation, som du skal gennemføre inden næste workshop.

  Læs mere og tilmeld dig her

 • Workshop 3 – Kundesegment

  På workshoppen arbejder du i dybden med dit kundesegment. Du bliver introduceret for en række værktøjer, der hjælper dig med at forstå dine kunder bedre. Vi kommer til at arbejde på hvordan du formulerer dit budskab, så kunden forstår det.

  Temaer:

  • Introduktion til jobs-to-be-done
  • Customer journey mapping
  • Kundesegmentering
  • Kortlægning af beslutningsprocessen

  Klargøring til kundeinterviews. Hvordan man laver et testdesign, der giver den nødvendige læring. Hvilke muligheder er der? Hvilke faldgrupper skal man undgå?

  Læs mere og tilmeld dig her

 • Workshop 4 – Værditilbud og testdesign

  Vi hjælper dig med at skærpe dit værditilbud og udarbejde en valideringsplan for din virksomhed. Vi går i dybden med forskellige strategier for prissætning og sammensætning af produktportefølje?

  Temaer:

  • Prissætning
  • Mafiatilbud – hvordan formulerer du et tilbud kunden ikke kan afslå
  • Pretotyping teknikker
  • Minimum viable produkt

  Læs mere og tilmeld dig her

Sammen med ligesindede og under kyndig vejledning af underviseren kommer du godt i gang med at forfølge din drøm som selvstændig og får:

 • Skabt et stærkt fundament i din vision
 • Designet en skalérbar og bæredygtig forretningsmodel
 • Konkrete teknikker til salg og kundehenvendelser
 • En smidig go-to-market plan
 • Overblik over iværksætterrejsen og best practice til hurtig forretningsudvikling
 • Et stærkt netværk med andre engagerede iværksættere

Beskrivelse af iværksætteridé

Udfyld beskrivelse