Virksomhedsformer og ejeraftale

Del artikel:

Du skal tage stilling til, om du ønsker at oprette en virksomhed eller et selskab.

Ejer du en virksomhed, så hæfter du personligt for virksomhedens forpligtelser. Ejer du derimod et selskab, så har du begrænset hæftelse, hvorved du kun hæfter for det beløb, som du skyder ind i selskabet.

Enkeltmandsvirksomhed og interessentskab

Ønsker du at oprette en virksomhed, kan du gøre dette i form af en enkeltmandsvirksomhed (EVS) eller et interessentskab (I/S).

Forskellen på disse virksomhedstyper er, at der er minimum to ejere i et interessentskab, hvorimod der kun er én ejer i en enkeltmandsvirksomhed.

Enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber er defineret ved:

 • Personlig og ubegrænset hæftelse (I/S har også solidarisk hæftelse)
 • Ingen stiftelsesgebyrer
 • Ingen krav til startkapital
 • Ikke selvstændige juridiske objekter
 • Kan ikke eje andele i andre selskaber
 • Kan ikke overdrages til andre

Anpartsselskab og aktieselskab

Ønsker du at oprette et selskab, kan dette gøres som et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S) – hvoraf anpartsselskabet er det mest populære i Danmark.

Disse selskabstyper adskiller sig i højere grad end virksomhedstyperne EVS og I/S, da der sættes højere og skrappere krav til et aktieselskab end et anpartsselskab.

Anpartsselskaber og aktieselskaber er defineret ved:

 • Begrænset hæftelse, dvs. ejerne hæfter for deres indskud
 • Stiftelsesgebyr
 • Kan have flere ejere i stedet for kun én ejer
 • Kan eje anparter og aktier i andre selskaber
 • Regnskabsforpligtelse – indleveres en gang årligt
 • Fungerer som en selvstændigt juridisk person
 • Selskabskapital for ApS: min. 40.000 kroner
 • Selskabskapital for A/S: min. 400.000 kroner

Anpartsselskabet er det mest populære at stifte, da ejerne er væsentlig bedre sikret rent økonomisk end ved enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. Samtidig er der færre regnskabsmæssige krav til anpartsselskaber end til aktieselskaber.

Ejeraftaler

Er I flere der ejer virksomheden i fællesskab i fx et I/S, er det vigtigt at indgå en ejeraftale. Aftalen beskriver samarbejdet og de vilkår I har som ejere af virksomheden. Er der ikke indgået en ejeraftale, vil det som udgangspunkt være den ejer som ejer størstedelen af virksomheden, der bestemmer i virksomheden.  Ejeraftalen er relevant ved en ejers sygdom, bortgang, overvejelser om salg af en ejerandel, eller andre forhold som kan få betydning for virksomheden. Er der indgået aftale om, hvordan virksomheden ejere skal forholde sig i forskellige situationer, vil der være en mindre risiko for konflikt imellem ejerene, hvis der opstår en krise i virksomheden.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje