Til indhold

Når du skal prisfastsætte din timepris, er der en række faktorer du skal have øje for. Kommer du fra en stilling som lønmodtager, er det vigtigt at du husker på, at din timepris som selvstændig bør være markant højere, end din timeløn som lønmodtager af en række forskellige grunde.

Faste udgifter

Som selvstændig vil du have en række faste udgifter, som du også skal finde råd til via din indtjening. Det kan være udgifter til husleje, it-udstyr, revisor- og advokat omkostninger eller kørsel til og fra kunder. De faste udgifter vil variere i forhold til den forretningsmodel, du driver virksomheden under. Du skal også være opmærksom på, at du selv skal sætte penge til side til, når du vil holde ferie (12,5 procent), ligesom du bør overveje at sætte til side til pension, kurser og videreuddannelse.

Fakturerbare timer

Som selvstændig kan du ikke regne med, at du kan fakturere alle de timer, du arbejder. Du skal tage højde for ferie, sygdom, timer med møder, timer med administrativt arbejde og perioder med færre kunder. Hvor mange timer du kan fakturere afhænger af din konkrete forretningsmodel, men det er ikke usandsynligt at 20-25 procent af din arbejdstid er ikke-fakturerbare timer.

Holder du 5 ugers ferie og er du uheldig at være syg i 1 uge, vil du på en 37 timers arbejdsuge arbejde ca. 1.700 timer på et år. Kan du fakturere omkring 75 procent af disse timer, svarer det til ca. 1.275 timer årligt, som du skal skabe din indtægt på. Du vil naturligvis kunne øge dette timetal, hvis du arbejder mere end 37 timer om ugen.

Timepris

Når du kender dine faste udgifter og har gjort dig overvejelser om antallet af fakturerbare timer, kan du finde din timepris som selvstændig, ved vende regnestykket lidt på hovedet og tage afsæt i, hvor meget du ønsker at tjene årligt.

Regnestykket vil herefter se således ud:

Ønsket årsløn + faste udgifter + pension / Antal fakturerbare timer årligt = xxx kroner i timen.

Til denne timepris skal du huske at tillægge moms, hvis du er momspligtig. Endeligt bør du spejle din timepris i forhold til det marked, du agerer i og din position i dette marked.