Gå til sidens indhold

Selvstændig på barsel

Alle forældre har ret til barselsorlov og ifølge barselsloven har både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende har ret til barselsdagpenge.

Som selvstændig kan du modtage barselsdagpenge, når:

Du har udøvet selvstændig virksomhed i mindst 6 måneder - heraf den seneste måned op til orloven påbegyndes - inden for de sidste 12 måneder og i mindst halvdelen af den normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid (pt. 37 timer om ugen),

Du er fysisk sammen med dit barn dagligt under din barsel.

Hvis din virksomhed har eksisteret i mindre end 6 måneder, medregnes perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager, herunder også perioder hvor du har modtaget dagpenge.

Graviditetsorlov – før fødslen

Alle mødre har ret til graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel. For at kunne modtage barselsdagpenge fra første dag i graviditetsorloven, skal du tegne den såkaldte ”type 2-forsikring”.

Læs mere om forsikringen på Borger.dk

Barselsorlov – efter fødslen

Alle forældre, der har tilknytning til arbejdsmarkedet, har ret til barselsdagpenge i i alt 52 uger. Barselsdagpengenes størrelse afhænger af, hvor meget I har tjent og jeres beskæftigelsesgrad, men kan højst udgøre 4.405 kroner pr. uge. (2020)

  • Som mor har du ret til 14 ugers barselsorlov efter barnets fødsel med barselsdagpenge.
  • Som far har du ret til 2 ugers orlov inden for de første 14 uger efter barnets fødsel.

Herudover har I ret til 32 ugers forældreorlov, der kan deles mellem forældrene.

Læs mere på Borger.dk