Til indhold

Selvstændig på barsel

Når du skal på barsel eller adoptionsorlov som selvstændig, kan du søge om at få udbetalt både barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark og barselsudligning/kompensation via Barsel.dk.

Nye regler om øremærket barsel

Lov om ændring af barselsloven, Lov nr. 343 af 22. marts 2022 er vedtaget, hvilket betyder, at barselsloven bliver ændret. Vi afventer nu, at ændringerne bliver implementeret i barselsloven samt på det offentlige område i forhold til finansiering af den øremærkede orlov. Vi opdaterer hjemmesiden løbende.

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du se hvordan øremærkningen af orloven bliver fordelt mellem forældrene:

Læs mere om øremærket barsel her

Hvornår er du selvstændig?

Udbetaling Danmark vil typisk betragte dig som selvstændig, hvis:

 • Du udfører dit arbejde for egen regning, for egen risiko og i eget navn
 • Du er momsregistreret, og din indtjening beskattes som b-indkomst
 • Du kan ansætte andre til at udføre dit arbejde
 • Du betaler selv for materialer, kontor, bil og lignende
 • Du fastlægger din egen arbejdstid
 • Du fastsætter selv din løn/honorar og prisen på evt. ydelser og varer
 • Du har indgået skriftlige samarbejdsaftaler og har flere kunder
 • Du udfører dit arbejde hjemme eller fra eget kontor
 • Du har tegnet en frivillig erhvervsforsikring
 • Du er ejer eller medejer af en enkeltmandsvirksomhed, interessentselskab (I/S) eller kommanditselskab (K/S)

Betingelserne for at du som selvstændig kan modtage barselsdagpenge er:

 • Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
 • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov.
 • Der er overskud i din virksomhed.
 • Du har arbejdet mindst halv tid (18,5 timer om ugen) i din virksomhed.
 • Du er sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringer tid med barnet, under din barsel.

Perioder, hvor du har fået sygedagpenge, barsels dagpenge eller lignende ydelser, tæller ikke med som arbejde.

Betingelserne for at du som selvstændig desuden kan modtage kompensation/barselsudligning er:

 • Barnet er født 1. januar 2021 eller senere
 • Du er gået på orlov 1. januar 2021 eller senere
 • Du får barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark
 • Du har en årsindtægt som selvstændig, der er højere end den maksimale dagpengesats (231.920 kroner i 2021). Det er din årsindtægt fra din seneste årsopgørelse fra SKAT, der indgår i beregningen.

Hvor meget kan du modtage?

Du kan pr. 1. januar 2021 modtage op til 199,28 kroner pr time i alt – fordelt således:

Barselsdagpenge – Udbetaling Danmark:
Op til 120,54 kroner pr. time (2021 niveau)

Kompensation/barselsudligning – Barsel.dk:
Op til 78,74. kroner pr. time (2021 niveau)

Hvor længe kan du modtage barselsdagpenge og barselsudligning?

Du kan få barselsdagpenge i flere uger end du kan få barselsudligning

Barselsdagpenge

Hovedprincippet i reglerne om barsel er, at forældrene tilsammen har ret til orlov og dagpenge i 52 uger. De 52 uger gælder både til orlov før og efter fødsel.

Nogle perioder er reserveret moren, andre er reserveret til partneren, og der er perioder, som dækker begge forældre.

Forældrene kan tilsammen holde orlov i op til 112 uger, men får kun dagpenge i tilsammen 52 uger. Reglerne for fravær og reglerne for dagpenge er således ikke fuldstændig parallelle, da retten til fravær strækker længere end retten til dagpenge.

Ret til dagpenge ifølge dagpengeloven

  Før fødslen Efter fødslen
Mor: 4 uger 14 uger (barselsorlov)
Far:   2 uger (fædreorlov)
Til deling:   32 uger (forældreorlov)

Ret til kompensation/Barselsudligning

  Før fødslen Efter fødslen
Mor: 4 uger 2 uger
Far:   3 uger (efter fædreorloven)
Til deling:   25 ugers fællesorlov

Vidste du ...?

På Virk.dk kan du indberette orlov og søge om barselsdagpenge/barselsudligning.

Vær opmærksom på, at du skal søge senest 8 uger efter din første fraværsdag.

Barselsdagpenge til selvstændige

Barselsfond for selvstændige

Selvstændige omfattes af barselsfonden på det private arbejdsmarked.

Læs mere