Til indhold

Selvstændig og sygdom

Som selvstændig er du særlig sårbar overfor sygdom. Hvor en lønmodtager ofte får løn under sygdom, har du som selvstændig kun mulighed for at modtage sygedagpenge.

Sygedagpengene skal du ansøge om senest en uge efter, du er blevet sygemeldt. Du vil modtage sygedagpenge efter to ugers sygdom. Du får således ikke sygedagpenge hvis du er syg i en uge.

For at have ret til sygedagpenge skal du opfylde følgende betingelser:

  • Indenfor de sidste 12 måneder skal du have drevet selvstændig virksomhed. I mindst 6 ud af de 12 måneder skal du have arbejdet mindst 18,5 timer/uge.
  • Du skal være bosiddende i Danmark og betale skat i Danmark, af din indtægt.

Har du ikke drevet selvstændig virksomhed i 6 måneder forinden sygdom, medregnes i stedet forudgående perioder hvor du har beskæftiget dig som lønmodtager.

Sygedagpenge for kombinatør

I relation til sygedagpengeloven kan man kun være enten lønmodtager eller freelancer/selvstændig. Det betyder, at de to indtægtsformer ikke lægges sammen, og at der altså beregnes sygedagpenge alene ud fra enten a- eller b-indkomst.

Når man sygemelder sig på borger.dk undersøger kommunens ydelsesservice først og fremmest, om man opfylder beskæftigelseskravet.

Beskæftigelseskrav kræver

  • at man aktuelt er i beskæftigelse
  • at man har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder.
  • at man i mindst 5 af de 6 måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer hver måned.

Så er der et ’hul’ i ordrebogen i en måned, eller har man en måned haft under 40 timer, tæller måneden ikke med, og man opfylder ikke beskæftigelseskravet også selvom man samlet set har haft over 240 timer inden for det seneste halve år. Dokumentation kan fx være kontrakter, mailkorrespondance, skriftlige aftaler, lønsedler og kontoudskrifter.

På samme måde kan man få et dokumentationsproblem, hvis ikke alle ens ”arbejdsgivere” har indberettet til indkomstregistret, hvor kommunen får sine oplysninger fra. I det tilfælde skal man selv have fat i bilag og kontoudtog for at dokumentere arbejdstid/indtægt.

Sygemelding som selvstændig

Som selvstændig skal du anmelde dit sygefravær via NemRefusion. Det gælder, uanset om du har oprettet en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere. For at kunne anmelde sygdom som selvstændig, skal du være oprettet som bruger af NemRefusion og have en medarbejdersignatur.

Du ansøger om sygedagpenge via Borger.dk

Forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere

Du kan tegne en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere end efter to ugers sygdom. Det er en betingelse for optagelse i ordningen, at du har indtægt i din virksomhed

Du kan vælge mellem at sikre dig sygedagpenge fra tredje fraværsdag eller fra første fraværsdag, og om du ønsker at være dækket til minimumsydelse eller maksimumsydelse.

Forsikringen tegnes hos Udbetaling Danmark