Til indhold

Barselsberegner

DM’s barselsberegner hjælper dig med at skabe et overblik over din barsel, og hvilken indkomst du har under din barsel.

DM

Barselsberegneren tager udgangspunkt i din konkrete ansættelsessituation. Hovedprincippet i reglerne om barsel er, at forældrene tilsammen har ret til orlov og dagpenge i 52 uger. De 52 uger gælder både til orlov før og efter fødsel.

Som udgangspunkt skal du være tilknyttet arbejdsmarkedet for at få ret til fravær og dagpenge. Læs mere om betingelserne for at opnå dagpengeret.

Barselsberegneren tager ikke hensyn til udskydelse af barselsorlov eller indlæggelse af ferie.

Barselsberegneren gælder kun, hvis barnet fødes før 2. august 2022.

Der er en p.t. en fejl i barselsberegneren. Såfremt begge forældre er ansat på samme offentlige overenskomst, fremgår det, at forældrene kun har 7 uger tilbage med barselsdagpenge efter afholdelse af forældreorlov med løn. Der burde stå, at forældrene har 13 uger til deling med barselsdagpenge. Vi arbejder på at rette fejlen hurtigst muligt.

DM

Løn under barsel

Din ret til løn under barsel afhænger af hvilken overenskomst, aftale eller lov, du er omfattet af som lønmodtager.

Læs mere
DM

Hvor meget fravær har du ret til?

Reglerne for fravær og reglerne for barselsdagpenge er ikke fuldstændig parallelle, da retten til fravær fra arbejdet strækker sig længere end retten til dagpenge.

Læs mere
DM

Hvad er en barselsfond?

Ordningen betyder, at din arbejdsgiver modtager refusion, når de udbetaler hel eller delvis løn under barsel til en medarbejder, som er berettiget til barselsdagpenge.

Læs mere