Gå til sidens indhold

Barselsberegner

DM’s barselsberegner hjælper dig med at skabe et overblik over din barsel, og hvilken indkomst du har under din barsel. Barselsberegneren tager udgangspunkt i din konkrete ansættelsessituation.

Hovedprincippet i reglerne om barsel er, at forældrene tilsammen har ret til orlov og dagpenge i 52 uger. De 52 uger gælder både til orlov før og efter fødsel.

Som udgangspunkt skal du være tilknyttet arbejdsmarkedet for at få ret til fravær og dagpenge. Læs mere om betingelserne for at opnå dagpengeret.

Barselsberegneren tager ikke hensyn til udskydelse af barselsorlov eller indlæggelse af ferie.

Fortæl os din mening Har du spørgsmål eller kommentarer til DM's barselsberegner? Send besked

Løn under barsel

Dansk Magisterforening

Din ret til løn under barsel afhænger af hvilken overenskomst, aftale eller lov, du er omfattet af som lønmodtager.

Læs mere

Hvor meget fravær har du ret til?

Dansk Magisterforening

Reglerne for fravær og reglerne for barselsdagpenge er ikke fuldstændig parallelle, da retten til fravær fra arbejdet strækker sig længere end retten til dagpenge.

Læs mere

Hvad er en barselsfond?

Dansk Magisterforening

Private arbejdsgivere skal være tilmeldt Barselsfonden eller barselsudligningsordningen. Ordningen betyder, at din arbejdsgiver modtager refusion, når de udbetaler hel eller delvis løn under barsel til en medarbejder, som er berettiget til barselsdagpenge.

Læs mere

Spørgsmål Kontakt DM hvis du har spørgsmål til dit barselsforløb Kontakt DM