Til indhold

Barselsberegner

DM’s barselsberegner hjælper dig med at skabe et overblik over din barsel, og hvilken indkomst du har under din barsel.

DM

Barselsberegneren tager udgangspunkt i din konkrete ansættelsessituation. Hovedprincippet i reglerne om barsel er, at forældrene tilsammen har ret til orlov og dagpenge i 52 uger. De 52 uger gælder både til orlov før og efter fødsel.

Som udgangspunkt skal du være tilknyttet arbejdsmarkedet for at få ret til fravær og dagpenge. Læs mere om betingelserne for at opnå dagpengeret.

Denne version af barselsberegneren gælder kun, hvis barnet fødes den 2. august 2022 eller senere. Hvis terminsdatoen er før 2. august 2022, kan du bruge DM's gamle barselsberegner.

DM

Løn under barsel

Din ret til løn under barsel afhænger af hvilken overenskomst, aftale eller lov, du er omfattet af som lønmodtager.

Læs mere
Barsel

Hvor meget fravær har du ret til?

Reglerne for fravær og reglerne for barselsdagpenge er ikke fuldstændig parallelle, da retten til fravær fra arbejdet strækker sig længere end retten til dagpenge.

Læs mere
DM

Hvad er en barselsfond?

Ordningen betyder, at din arbejdsgiver modtager refusion, når de udbetaler hel eller delvis løn under barsel til en medarbejder, som er berettiget til barselsdagpenge.

Læs mere