Skab et bæredygtigt arbejdsmiljø i fællesskab

Del artikel:

Det er meget forskelligt, hvordan den enkelte medarbejder håndterer udfordringer og finder balancen mellem begejstring og belastning i arbejdet og dermed skaber sig et bæredygtigt arbejdsliv.

Som akademiker kan begejstring og belastning ofte være to sider af samme sag: Fx kan øget indflydelse medføre arbejdsglæde, men øget indflydelse kan også føre til travlhed og stress.

Behovet for at finde balancen mellem begejstring og belastning er dog fælles og dine nærmeste kolleger er ofte gode sparringspartnere i det arbejde. Med de 4 trin nedenfor, kan I tage hul på snakken om begejstring og belastning i arbejdet.

Brug dine kollegaer og din faglige klub

Her kan I drøfte, hvad der er en rimelig belastning i forhold til opgavemængde og kompleksitet: I hvilke situationer mener I fx, at det er i orden at sige fra over for arbejdspres og forventninger om omfattende arbejdstid?

I den forbindelse er det vigtigt at fokusere både på de krav der stilles til arbejdet, men også de ressourcer som I allerede har til rådighed.

Find en meningsfuld fællesnævner

Bevar respekten for forskelligheder, samtidig med at I forsøger at finde en fællesnævner, alle kan være med på. Forskellighederne kan blandt andet afhænge af, hvor godt man er funderet i organisationen fagligt og i kontakten til kolleger, aftagere, samarbejdspartnere og ledelse.

Inddrag jeres lokale arbejdsmiljørepræsentant i drøftelserne

Og husk, at I kan bruge jeres tillidsrepræsentant, hvis I har brug for at bringe drøftelserne op i et større forum.

Udarbejd en personalepolitik, der har fokus på begejstring og belastning

I bør også inddrage ledelsen på et tidspunkt, da det gør det muligt ikke kun at have en fælles forståelse, men på sigt få den nedfældet som en personalepolitik. Fordelen ved at have en politik er, at man får en fælles reference for at tale om tingene. Politikken kan med fordel udarbejdes i et fælles forum, og DM kommer gerne ud og facilitere det på jeres arbejdsplads.

Workshop: Hvad begejstrer og belaster i arbejdet?

Det kan være en god idé at have en fælles refleksion på arbejdspladsen om, hvad der begejstrer og belaster i arbejdet. Et godt værktøj er Fishbone workshoppen, som den præsenteres af tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv:

Formålet med workshoppen er, at ledere og medarbejdere skal arbejde struktureret med at afdække og beskrive de forhold i deres arbejde, som de oplever, der begejstrer og belaster. Ved hver workshop udarbejdes to ”Fish-Bone diagrammer”, et for begejstring og et for belastning.

Step 1

Identificering af begejstring og belastning i arbejdet.

Refleksionsspørgsmål til hver deltager: Hvad begejstrer og belaster i dit arbejde? Skriv de tre vigtigste forhold der begejstrer, og de tre vigtigste, der belaster i dit arbejde på post it-sedler (5 min).

Step 2

Præsentation af begejstrende og belastende faktorer i arbejdet.

Alle deltagere bliver nu bedt om at gå op én ad gangen og præsentere, hvad de har skrevet på deres sedler og knytte et par kommentarer til, så andre kan forstå baggrunden. På sidelinjerne i skelettet monterer man nu sine sedler. Det kan eksempelvis være ”Gode kolleger”, ”Udfordrende opgaver”, ”Variation i arbejdet” eller ”Synlig ledelse”.

Step 3

Udarbejdelse af fælles løsningsforslag ift. belastende faktorer.

Løsningsforslag diskuteres, og der udarbejdes fælles løsningsforslag. De belastende faktorer i arbejdet, som medarbejderne eller lederne ikke selv kan løse, bringer lederne med videre til det ledelsesniveau, der kan løse problemet. Den videre proces kan man læse mere om i ”Forebyg stress – i en fælles proces” (Ipsen & Andersen, 2011)”.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje